خسارات سالانه حوادث طبیعی در کشور : 3 هزار کشته و هزار میلیارد تومان خسارت مالی!

معاون بازسازی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: بیش از 20 حادثه طبیعی در ایران رخ می دهد و این حوادث سالانه سه هزار کشته و بیش از هزار میلیارد تومان خسارت مالی به کشور تحمیل می کنند.محمد فرید لطیفی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایرنا افزود: حدود 20 پدیده طبیعی حادثه […]

معاون بازسازی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: بیش از 20 حادثه طبیعی در ایران رخ می دهد و این حوادث سالانه سه هزار کشته و بیش از هزار میلیارد تومان خسارت مالی به کشور تحمیل می کنند.محمد فرید لطیفی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایرنا افزود: حدود 20 پدیده طبیعی حادثه ساز در ایران رخ می دهد که مهمترین آن زلزله و سیل است اما حوادث دیگری مانند لغزش زمین، ریزش کوه، سرمازدگی، طوفان، گردباد، نشست زمین و ریزگردها هم هستند که خسارتهای زیادی را به بار می آورند.

81792940-70221246

معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور اضافه کرد: حوادث طبیعی سالانه جان بیش از سه هزار نفر را در کشور می گیرد و میزان خسارت مالی مستقیم ناشی از این حوادث نیز سالانه بیش از هزار میلیارد تومان است که البته خسارتهای غیر مستقیم و پیامدهای روانی، اجتماعی، معیشتی و اقتصادی حوادث طبیعی نیز به مراتب بیشتر است و باید محاسبه شود.وی گفت: بسیاری از این حوادث مانند زلزله قابل پیشگیری و پیش بینی نیستند اما خسارتهای ناشی از آنها با روشهای علمی قابل پیشگیری است و می توان خسارتهای این حوادث را با برنامه ریزی به حداقل رساند.

لطیفی افزود: بسیاری از کشورها مانند ژاپن توانسته اند با مقاوم سازی بناها و برنامه ریزی های دقیق میزان خسارت این حوادث را به حداقل برسانند به عنوان مثال در زلزله 7.9 دهمی ژاپن که همزمان با زلزله 6.6 دهمی بم رخ داد، فقط دو نفر به صورت سطحی مجروح شدند اما در بم بیش از 26 هزار نفر جان باختند و 1700 نفر نیز برای همیشه معلول شدند.

وی گفت: برای کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی اقدامات زیادی باید از سوی دستگاه های مختلف انجام شود که هنوز انجام نشده است، اشکال کار اینجاست که بسیاری از مسئولان و کارشناسان در این زمینه فقط حرف زده اند. فاصله حرف تا عمل بسیار زیاد است و این فاصله هنوز در کشور پر نشده است.