عاشور سواری پور به سمت مشاور اجتماعی مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان منصوب شد + تصویر

عاشور سواری پور به مشاور اجتماعی مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان منصوب شد.به گزارش خبرنگار ما ،محمد تقی زاده مدیرکل آموزش و پرورش طی حکمی عاشور سواری پور عضو شورای اسلامی شهر اهواز را به سمت مشاور خود در امور اجتماعی منصوب کرد..این انتصاب با هدف تعامل بیشتر میان نهادهای اجتماعی با آموزش و پرورش […]

عاشور سواری پور به مشاور اجتماعی مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان منصوب شد.به گزارش خبرنگار ما ،محمد تقی زاده مدیرکل آموزش و پرورش طی حکمی عاشور سواری پور عضو شورای اسلامی شهر اهواز را به سمت مشاور خود در امور اجتماعی منصوب کرد..این انتصاب با هدف تعامل بیشتر میان نهادهای اجتماعی با آموزش و پرورش برای نخستین بار صورت می گیرد.

IMG-20150910-WA0052