واگذاری بیش از 90 درصد پست فرمانداری ها و مدیریت های استانداری و 15 پست مدیرکل کردستان به کُردهای اهل سنت

واگذاری بیش از 90 درصد پست فرمانداری ها و مدیریت های ستادی استانداری کردستان به کُردهای اهل سنت در دولت تدبیر و امید ناشی از رفع نگاه تبعیض آمیز دولت در استفاده از نیروهای توانمند در اداره استان است و دکتر روحانی با این اقدام خود پایبندی به وعده هایش را ثابت کرد.با روی کار […]

واگذاری بیش از 90 درصد پست فرمانداری ها و مدیریت های ستادی استانداری کردستان به کُردهای اهل سنت در دولت تدبیر و امید ناشی از رفع نگاه تبعیض آمیز دولت در استفاده از نیروهای توانمند در اداره استان است و دکتر روحانی با این اقدام خود پایبندی به وعده هایش را ثابت کرد.با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و در راستای حذف نگاه تبعیض آمیز دولتمردان بخصوص شخص رئیس جمهور به مناطق قومی و مذهبی، اکثر پست های مدیریتی سیاسی استان به نیروهای کُرد اهل سنت واگذار شده و بخش دیگری از وعده های رئیس جمهور در مشارکت کُردها در پست های مدیریتی محقق شد.دکتر روحانی در دو بند از بیانیه اقوام و مذاهب خود که در دوران انتخابات منتشر کرد به اقوام و مذاهب وعده داده بود در صورت پیروزی از آنان در پست های مدیریتی استفاده نماید.

81700753-70063448

در بند 2 این بیانیه آمده است: مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت های کلان کشور و اجرای اصل شایسته سالاری در همه سطوح سیاسی-اداری به گونه ای که تمامی شهروندان و هم میهنان در شرایط یکسان امکان مشارکت و تصدی در کلیه سطوح تا عضویت کابینه را داشته باشند.همچنین در بند 3 این بیانیه، انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست های مدیریتی مناطق مختلف کشور و حمایت تقویت و تفویض اختیار و واگذاری امور اجرایی محلی و منطقه ای به آنان در قالب سیاست های عمومی دولت، آمده بود.اکنون پس از گذشت حدود دو سال از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید و با تکمیل چینش پست های مدیریتی در استان کردستان و استناد به بکارگیری مدیران در این پست ها به وضوح می توان تحقق این وعده رئیس جمهوری را دید.

مشارکت کُردهای اهل سنت در پست های مدیریتی در دولت تدبیر و امید به نسبت سایر دولت ها چشمگیر است و این نشان می دهد که رئیس جمهوری بر وعده های داده شده نسبت به اقوام و مذاهب بخصوص در استان کردستان پایبند است.بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1390، استان کردستان یک میلیون و 493هزار و 645نفر جمعیت دارد که 66 درصد جمعیت را شهری و 34 درصد را روستایان تشکیل می دهد.همچنین استان کردستان دارای 10 شهرستان، 29 شهر، 31 بخش و 86 دهستان و هزار و 697 آبادی دارای سکنه و 187آبادی خالی از سکنه است بانه، بیجار، سقز، سنندج، دیواندره، کامیاران، قروه، مریوان، سروآباد و دهگلان از مهمترین شهرهای استان است.بیش از 80 درصد جمعیت استان کردستان را کُردهای اهل سنت تشکیل می دهند و همواره در صحنه های مختلف از جمله در انتخابات مشارکت بالایی به نسبت جمعیت در سطح کشور داشته اند و نمونه بارز آن رای 72 درصدی به دکتر روحانی بود که 21 درصد بیشتر از میانگین کشوری بوده است.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید از مجموع 10 شهرستان استان کردستان سکان فرمانداری شش شهرستان بانه، مریوان، سروآباد، کامیاران، دیواندره و دهگلان به نیروهای کُرد اهل سنت واگذار شد و برای چهار شهرستان قروه، بیجار، سنندج و سقز نیز از میان نیروهای بومی اهل تشیع فرماندار انتخاب شد.از میان چهار معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی، مدیریت و منابع انسانی، هماهنگی امور عمرانی و اقتصادی و برنامه ریزی استاندار کردستان نیز اکنون دو معاون کُرد اهل سنت و یک معاون کُرد اهل تشیع است.همچنین با احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ایجاد معاونت امور اقتصادی و منطقه ای در استانداری کردستان، این معاونت نیز به یکی از مدیران کُرد اهل سنت سپرده شده است.در ترکیب مدیران کل ستادی استانداری کردستان در این دوره شاهد افزایش مشارکت کردهای اهل سنت در این مدیریت ها هستیم به طوری که از 21 پست مدیرکلی در ستاد استانداری اکنون 15 مدیرکل از میان نیروهای کُرد اهل سنت منصوب شده اند.در سایر دستگاه های اجرایی نیز بیش از 90 درصد پست های مدیریتی در اختیار کُردهای اهل سنت است و این آمار و اطلاعات نشان می دهد شخص رئیس جمهوری به وعده های خود در بندهای سوم و چهارم بیانیه اقوام و مذاهب به خوبی عمل کرده است.همچنین استاندار کردستان به عنوان نماینده عالی دولت در استان 12مشاور در حوزه های مختلف برای خود انتخاب کرده است که از این تعداد هشت نفر از آنان کُرد اهل سنت هستند و این بُعد دیگری از مشارکت کُردهای اهل سنت در قدرت محسوب می شود.

سهم مشارکت کُردهای اهل سنت در قدرت در استان کردستان در لایه های پایین مدیریت سیاسی یعنی در سطوح معاونین فرمانداران، بخشداران و دهیاران نیز پر رنگ است و اکنون بیش از 90 درصد معاونین فرمانداران، بخشداران 31 بخش و دهیاران 86 دهستان استان کردستان از میان نیروهای کُرد اهل سنت انتخاب شده اند.ورود نیروهای کُرد اهل سنت به قدرت در استان کردستان همچنان ادامه دارد و یکی از برنامه های دولت تدبیر و امید در کردستان پرورش مدیران جوان برای در دست گرفتن سکان مدیریتی است و این برنامه از دول سال قبل و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید آغاز شده است.

منبع : ایرنا