وضعیت آب در حوضه های کرخه، مارون و هندیجان نزدیک به بحران است

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت: هم اکنون 15شهرستان استان با کمبود منابع آبی رو به رو هستند.هاشم بالدی در گفت و گو با ایرنا از جمله این مناطق به امیدیه، هندیجان و ماهشهر، آبادان و خرمشهر اشاره کرد و افزود: این مناطق با کمبود منابع آبی رو به رو بوده ولی هنوز به مرحله تنش […]

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت: هم اکنون 15شهرستان استان با کمبود منابع آبی رو به رو هستند.هاشم بالدی در گفت و گو با ایرنا از جمله این مناطق به امیدیه، هندیجان و ماهشهر، آبادان و خرمشهر اشاره کرد و افزود: این مناطق با کمبود منابع آبی رو به رو بوده ولی هنوز به مرحله تنش آبی نرسیده اند که اگر بتوانیم منابع موجود را خوب مدیریت کنیم به بحران نزدیک نمی شویم.وی با بیان اینکه وضعیت آب در حوضه های کرخه، مارون و هندیجان نزدیک به بحران است اظهار کرد: در آب آشامیدنی در زمان حاضر بحران وجود ندارد اما اگر در کشاورزی نتوانیم خوب مدیریت کنیم در برخی حوضه ها و شهرستان ها ممکن است در زمینه آب آشامیدنی هم به تبع نبود منابع آبی به بحران نزدیک شویم.

81682567-70032993

بالدی توضیح داد: آب موجود در مخازن سدها به چند منظور استفاده می شود که اولویت نخست آب آشامیدنی، اولویت دوم کشاورزی و اولویت بعدی محیط زیست است و طبق آمار وزارت نیرو بالای 90درصد آب به مصارف کشاورزی می رسد.وی افزود: بیشتر انهار موجود در خوزستان سنتی است، شبکه های آبیاری محدود بوده و به همین سبب هدررفت آب بالاست.بالدی با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در مصرف آب گفت: استفاده از شیوه های آبیاری قطره ای به میزان زیادی می تواند در کاهش مصرف آب کمک کند.وی افزود: در زمینه آب آشامیدنی جیره بندی صورت نمی گیرد اما در بخش کشاورزی محدودیت ایجاد می شود.بالدی بر ضرورت کشت های زودبازده هم تاکید کرد و گفت: با مدیریت خوب از آب موجود می توان نهایت بهره وری را داشت.