مصوبات مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره جرایم زیست محیطی

بررسی و تدوین سیاست های کلی محیط زیست در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز و 6 بند از این سیاست ها تصویب شد.در این نشست علاوه بر اکثریت اعضا، وزرای اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، جهاد کشاورزی و معاون رییس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و […]

بررسی و تدوین سیاست های کلی محیط زیست در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز و 6 بند از این سیاست ها تصویب شد.در این نشست علاوه بر اکثریت اعضا، وزرای اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، جهاد کشاورزی و معاون رییس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، رییس دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، رییس دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی و جمعی دیگر از کارشناسان مربوط به دستگاه های محیط زیست کشور نیز حضور داشتند.پس از بحث و بررسی های مبسوط اعضا و مدعوین، موارد ذیل به تصویب رسید:

13911219000142_PhotoL

ـ پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی های غیرمجاز و جرم انگاری تخریب غیرقابل جبران محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت

ـ پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده هوا، آب و خاک و آلودگی های صوتی و امواج مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استانداردها و شاخص های زیست محیطی در قوانین و مقررات، برنامه های توسعه و آمایش سرزمین جهت توسعه پایدار

ـ حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر (مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع زیستی به ویژه حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهره برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آنها براساس معیارها و شاخص های پایداری، مدیریت اکوسیستم های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک های ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیکی نظیر گیاهی و جانوری

ـ مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات محیط زیستی، نظیر بیابان زایی، گرد و غبار به ویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت دهنده میکروبی و رادیواکتیو و توسعه آینده نگری و شناخت پدیده های نوظهور زیست محیطی و مدیریت آن

ـ گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر:

ـ صنعت کم کربن، استفاده از انرژی های پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماندها و پساب ها با بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست محیطی

ـ اصلاح الگوی تولید در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه سازی الگوی مصرف آب، منابع، مواد، انرژی و غذا در کشور

ـ تعادل بخشی و حفاظت کیفی آب های زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوان داری، مدیریت عوامل کاهش تبخیر و بهره برداری از آب های زیرزمینی و کنترل ورود آلاینده ها

ـ استقرار نظام حسابرسی زیست محیطی در کشور با لحاظ کردن ارزش ها و هزینه های زیست محیطی (تخریب، آلودگی و احیاء) در حساب های ملی

ـ تهیه اطلس زیست بوم کشور

ادامه بحث و بررسی در خصوص سیاست های کلی محیط زیست در جلسه آینده مجمع پیگیری خواهد شد.