ادامه سریال مرگ آهوان کمیاب مشداخ و سکوت مسولین استان / آقای استاندار! به فریاد محیط زیست خوزستان برسید

آهوی دیگری از نسل آهوان مشداخ  در داخل کانال بتونی مرز منطقه تپه ماهوری بستان – ام الدبس غرق و خفه شد.این آهو یک ماده بوده تصاویر آن توسط فعالان محیط زیست شهرستان دشت آزادگان در اختیار ما قرار گرفته است.پیش از این حدود 21 راس از این گونه نادر جانواری که معروف به آهوی […]

آهوی دیگری از نسل آهوان مشداخ  در داخل کانال بتونی مرز منطقه تپه ماهوری بستان - ام الدبس غرق و خفه شد.این آهو یک ماده بوده تصاویر آن توسط فعالان محیط زیست شهرستان دشت آزادگان در اختیار ما قرار گرفته است.پیش از این حدود 21 راس از این گونه نادر جانواری که معروف به آهوی مشداخ گرفتار کانال غیر مجاز سازمان آب و برق شده و پس از خفگی دچار مرگ شدند  فعالان محیط زیست آن منطقه می گویند ؛ شاید هر روز یک آهو می افتد و خفه میشود که نگهبانان فنس ام الدبس (محیط زیست) لاشه آنها را از کانال بیرون آورده و در زیر خاک دفن میکنند.

عدم اتخاذ موضع رسمی از سوی دستگاههای عالی استان بویژه استانداری خوزستان و همچنین تساهل سازمان محیط زیست در برابر اقدامات مخرب زیست محیطی سازمان آب و برق و عدم جدیت در زمینه حفاظت از نسل این گونه کمیاب در باعث نگرانی بیش از پیش فعالان محیط زیست شده است.انتظار می رود استاندار خوزستان بعنوان عالی ترین مقام اجرایی ضمن اعزام هیاتی جهت بررسی موضوع با مسببان مرگ این گونه نادر جانوری برخورد جدی شود

IMG-20150711-WA0052 IMG-20150711-WA0055 IMG-20150711-WA0056