از مدیران برتر و پیشکسوت روابط عمومی های خوزستان تجلیل شد

از مدیران روابط عمومی های برتر استان و پیشکسوتان عرصه روابط عمومی و  رسانه خوزستان تجلیل شد.در مراسمی تحت عنوان “جشنواره سلام” که توسط اداره کل روابط عمومی استانداری خوزستان در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد مدیران فعال روابط عمومی های برتر ادارات و ارگانهای دولتی استان خوزستان و تعدادی از پیشکسوتان عرصه خبر […]

از مدیران روابط عمومی های برتر استان و پیشکسوتان عرصه روابط عمومی و  رسانه خوزستان تجلیل شد.در مراسمی تحت عنوان "جشنواره سلام" که توسط اداره کل روابط عمومی استانداری خوزستان در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد مدیران فعال روابط عمومی های برتر ادارات و ارگانهای دولتی استان خوزستان و تعدادی از پیشکسوتان عرصه خبر استان روز چهارشنبه تجلیل شدند.(عکس ها : خبازان ایرنا)

2853375-4315730 2853375-4315735 2853375-4315737 2853375-4315738 2853375-4315740 2853375-4315743 2853375-4315744 2853375-4315745 2853375-4315746 2853375-4315747 2853375-4315748