شلیک به “2 دانش‌آموز” سیستانی توسط افراد مسلح

عصر روز گذشته دو دانش‌آموز سراوانی مقابل مدرسه تحصیل خود مورد هدف گلوله قرار گرفته و مجروح شدند. منطقه سیستان و بلوچستان، بر اثر تیراندازی در سراوان دو دانش‌آموز دبیرستانی در مقابل مدرسه محل تحصیل خود در سراوان مورد هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفتند و مجروح شدند.داوودی -فرمانده انتظامی سراوان- با تایید این خبر […]

عصر روز گذشته دو دانش‌آموز سراوانی مقابل مدرسه تحصیل خود مورد هدف گلوله قرار گرفته و مجروح شدند. منطقه سیستان و بلوچستان، بر اثر تیراندازی در سراوان دو دانش‌آموز دبیرستانی در مقابل مدرسه محل تحصیل خود در سراوان مورد هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفتند و مجروح شدند.داوودی -فرمانده انتظامی سراوان- با تایید این خبر اظهار کرد: متهمان این شرارت شناسایی وعملیات دستگیری آنان آغاز شده است.به گزارش ایسنا، حال یکی از مجروحان که در بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) زاهدان بستری است وخیم گزارش شده است