درگیری در یکی از روستاهای دزفول تعدادی مجروح بر جای گذاشت

درگیری در مجلس عروسی در روستای اسلام آباد از توابع بخش چغامیش دزفول به مصدوم شدن چند نفر منجر شد.بخشدار چغامیش گفت:این درگیری شنبه شب در مجلس عروسی در روستای اسلام آباد بین چند تن از جوانان دو طایفه رخ داد.رضا تونس افزود:در این درگیری چند نفر که تعداد آنها پنج یا شش نفر اعلام […]

درگیری در مجلس عروسی در روستای اسلام آباد از توابع بخش چغامیش دزفول به مصدوم شدن چند نفر منجر شد.بخشدار چغامیش گفت:این درگیری شنبه شب در مجلس عروسی در روستای اسلام آباد بین چند تن از جوانان دو طایفه رخ داد.رضا تونس افزود:در این درگیری چند نفر که تعداد آنها پنج یا شش نفر اعلام شده با اسلحه شکاری زخمی شدند که حال همگی خوب است.وی اظهارکرد: با حضور به موقع نیروی انتظامی این درگیری خاتمه یافت و این اختلاف و درگیری از طریق بزرگان دو طایفه در حال حل و فصل است.

بخشدار چغامیش دزفول گفت: این درگیری تلفاتی نداشته است.دادستان عمومی و انقلاب دزفول نیز مصدوم شدن چند نفر در درگیری روستای اسلام آباد را تایید کرد.این نزاع و درگیری موجب بر هم زدن مجلس عروسی در روستا شد.درگیری در روستای اسلام آباد بخش چغامیش دزفول در آذر پارسال نیز منجر به مرگ یکی از اهالی با اسلحه شکاری شد.احمد قهرمانی افزود:موضوع درگیری در روستای اسلام آباد دزفول در دست پیگیری است.روستای اسلام آباد با بیش از پنجهزار نفر در بخش چغامیش دزفول واقع است.