ربیعی: دستمزد سال 94 کارگران با توجه به وضعیت صنعت تعیین شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان آنکه حداقل دستمزد سال 94 کارگران متناسب با وضعیت صنعت، تولید و خدمات تعیین شده است، گفت: سه نظر متفاوت در نشست های شورای عالی کار طرح شد لذا هنگام تعیین رقم مزد، سه شاخص یادشده مورد توجه قرار گرفتند.علی ربیعی ساعات اولیه صبح روز دوشنبه پس […]

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان آنکه حداقل دستمزد سال 94 کارگران متناسب با وضعیت صنعت، تولید و خدمات تعیین شده است، گفت: سه نظر متفاوت در نشست های شورای عالی کار طرح شد لذا هنگام تعیین رقم مزد، سه شاخص یادشده مورد توجه قرار گرفتند.علی ربیعی ساعات اولیه صبح روز دوشنبه پس از اتمام نشست شورای عالی کار که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده بود، اظهار داشت: ما در عین حال وضعیت نیروی کار شاغل و بیکاران و نظام انگیزشی را نیز در نظر گرفتیم و قصد داریم که در سال های بعد بیشتر به نظام انگیزشی توجه کنیم.وزیر کار همچنین با تبریک به جامعه کارگری، مصوبه مزدی امسال را استثنایی توصیف کرد و افزود: افزایش امسال تا حدودی باعث پر شدن بخشی از عقب ماندگی مزد کارگران از تورم سال های گذشته شده است.

81542676-6338030

ربیعی در پایان تاکید کرد که شورای عالی کار امسال در موضوع تعیین مزد کارگران ضد تورمی عمل کرده است.محمدرضا بقاییان به نمایندگی از گروه کارگری شورای عالی کار نیز در گفت و گو با خبرنگاران افزود: اتحاد سه تشکل کارگری در جمع بندی دیدگاه ها نقش داشت و توانستیم برخلاف سال های گذشته ماده ۴۱ قانون کار را احیاء کنیم.وی ادامه داد: وضعیت معیشت کارگران را در مزد پایه ۹۴ لحاظ کرده ایم و سعی می کنیم تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار را در سال های آتی نیز پررنگ تر اجرا کنیم.یادآور می شود، نشست شورای عالی کار در روز جمعه به مدت هفت ساعت و شب گذشته به مدت پنج ساعت به طول انجامید و در نهایت حدود 2 صبح روز 25 اسفندماه شرکای اجتماعی کار بر سر رقم 17درصدی افزایش حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به توافق رسیدند. حقوق کارگران برای سال 94 در مجموع 200 هزار تومان اضافه شد که نسبت به سالهای گذشته رقم قابل توجهی است.