۱۸فروردین سالروز شهدای بمباران هندیجان نامگذاری شد

در جلسه شورای فرهنگ عمومی هندیجان تصویب شد ۱۸فروردین سالروز شهدای بمباران هندیجان نامگذاری شد .حجت السلام علی شمیل پور امام جمعه وریس شورای فرهنگ عمومی گفت ۱۸فروردین سالروز بمباران هندیجان توسط هواپیمای جنگنده رژیم بعث عراق که ۲۳نفر اززنان ومردان وکودکان درمنزل بودند به شهادت رسیدند که درسال۹۴این روز رابه نام شهدا انتخاب نامگذاری […]

در جلسه شورای فرهنگ عمومی هندیجان تصویب شد ۱۸فروردین سالروز شهدای بمباران هندیجان نامگذاری شد .حجت السلام علی شمیل پور امام جمعه وریس شورای فرهنگ عمومی گفت ۱۸فروردین سالروز بمباران هندیجان توسط هواپیمای جنگنده رژیم بعث عراق که ۲۳نفر اززنان ومردان وکودکان درمنزل بودند به شهادت رسیدند که درسال۹۴این روز رابه نام شهدا انتخاب نامگذاری کرده ودراین روز برنامه های توسط بنیادشهید وامورایثارگران وهمچنین اجرای برنامه فرهنگی ومذهبی ودیدار بابازماندگان شهدا وبرنامه های توسط ناحیه مقامت بسیج سپاه پاسداران وجشنواره وهمایش توسط اداره فرهنگ وارشاد اسلامی وخاطره گویی شهدای بمباران شده وهمچنین نمایشگاه عکس توسط فرماندارب وناحیه مقامت بسیج وازسوی اداره ورزش جوانان یک سری مسابقات ورزشی به نام وزنده نگه داشتن ۲تن ازشهدای ورزشکار ۱۸فروردین برگزار نماید

IMG_0501

حجت السلام شمیل پور درادامه خاطرنشان کرددراین روز ادارات وسازمانها بنروپارچه های درخصوص شهدای ۱۸فروردین برسردرب ادارت نصب نمایند وتاکید میشود این روز راگرامی بداریدمابایدقدر عزت شهداوخانواده معظم آنان رابدانیم آنان ازجان مال خودگذشته وباایثارورشادت دین خود رابه ولایت فقیه ونظام جمهوری اسلامی به تمامی دنیا نشان دادندمابایدارزش وخاطرات آنان رازنده نگه داریم امام جمعه هندیجان درادامه افزودمابانزدیک شدن به ایام نوروزقرارداریم وازادرات بخصوص آموزش وپرورش راه شهرسازی شهرداری میخواهم که برای اقامه نماز صبح وظهر وعصر ومغرب واعشا نمازخانه های آماده وهمچنین مساجدوحسینه ها برای مسافران نوروزی وکاروان راهیان نور باز نمایند واز شهرداری وهلال احمرونیروی انتظامی میخواهم بانصب چادر درفلکه ورودی شهرستان برای راهنمای مسافران ایجاد نمایند امام جمعه هندیجان همچنین ازناحیه مقاومت بسیج وبنیادشهیدوامور ایثارخواست که سفره هفت سین درمزارشهدای شهرستان آماده نمایند ودرخصوص چهارشنبه آخرسال تسریح داشت بایددراین شب فرهنگ سازی کنیم واز مسولین میخواهم که جایگاهی خارج از شهرستان آماده سازندکه مردم وافرادی بخواهند دراین شب ازتیراندازی ویامواد منفجره شاهدخسارت جانی ومالی نباشیم وی همچنین ازمدیران خواست که به نام زنده مرحوم حجت اسلام علی حیاتی امام جمعه موقت شهرستان یکی ازمدارس یا خیابان را به نام وی نامگذاری نمایند .

ناصر حکیمی خبرنگار هندیجان