سردار اسحاقی : شهرداری اهواز درحوزه ي ترافيك شهري و خدماتي تلاش بسيار خوبي داشته است

شهرداری اهواز درحوزه ي ترافيك شهري و خدماتي تلاش بسيار خوبي داشته است.با هدف تقویت همکاری های پلیس و شهرداری اهواز در راستای سامان بخشی به امور شهری و گسترش امنیت و آرامش برای شهروندان برای شهروندان و مسافران در ایام نوروز نشست مشترک و جلسه هم اندیشی سيدخلف موسوي شهرداراهواز و سرداراسحاقي فرماندهي نيروي […]

شهرداری اهواز درحوزه ي ترافيك شهري و خدماتي تلاش بسيار خوبي داشته است.با هدف تقویت همکاری های پلیس و شهرداری اهواز در راستای سامان بخشی به امور شهری و گسترش امنیت و آرامش برای شهروندان برای شهروندان و مسافران در ایام نوروز نشست مشترک و جلسه هم اندیشی سيدخلف موسوي شهرداراهواز و سرداراسحاقي فرماندهي نيروي انتظامي استان خوزستان باحضورمعاونين ومديران مناطق به ميزباني نيروي انتظامي برگزارگرديد.

jalase%20ba%20niroye%20entezami%20(7)

سرداراسحاقي فرمانده نيروي انتظامي خوزستان در این نشست ضمن تشكر از خدمات و زحمات شهردار اهواز و مجمومه ي شهرداري درمعابر شهري وتعريض پل سوم و زيرگذرخليج فارس گفت:واقعادرحوزه ي ترافيك شهري و خدماتي كه مردم از ارايه آن بهره مندي بيشتري داشته باشند شهردار اهواز تلاش بسيار خوبي نموده اند و اين كارها تاثيرات مثبتي در روحيه مردم دارد و شهرداري با اين كار نقش خوبي دركاهش جرم ايفا مينمايد.وي با اشاره به اینکه درحوزه ترافيك شهري وساماندهي دستفروشان و وانت بارها نيروي انتظامي تمام تلاش خودرا انجام خواهد داد گفت:مامسايل امنيتي وانتظامي رابايدبه طوري مديريت نماييم كه به سمت مسايل اجتماعي وعادي جامعه روانه شود و جزئي ازمطالبه ي مردم گردد.سرداراسحاقي درپايان خاطرنشان کرد:بايد روي اين موضوعات بصورت هدفمند كار نماييم وموضوع ساماندهي دستفروشان مرحله بندي شود و از تجربيات ديگركلانشهرها دراين بخش استفاده نماييم.