الباجی عضو شورای شهر : عملکرد سازمان پسماند اهواز در موضوع محیط زیست غیر مسولانه است

ابتسام الباجی عضو شورای اسلامی شهر اهواز و رییس کمسیون خدمات شهری بدلیل نارضایتی شدید ازعملکرد غیر مسئولانه در موضوع جمع آوری پسماند،حضور افرادی بی تدبیر در این بخش را عامل نابسامانی دراین حوزه مهم دانست و افزود :ناکارامدی مدیریتی وسهل انگاری در انجام وظایف در حوزه ای که ارتباط مستقیم با سالم سازی محیط […]

ابتسام الباجی عضو شورای اسلامی شهر اهواز و رییس کمسیون خدمات شهری بدلیل نارضایتی شدید ازعملکرد غیر مسئولانه در موضوع جمع آوری پسماند،حضور افرادی بی تدبیر در این بخش را عامل نابسامانی دراین حوزه مهم دانست و افزود :ناکارامدی مدیریتی وسهل انگاری در انجام وظایف در حوزه ای که ارتباط مستقیم با سالم سازی محیط زیست دارد این بخش را به عاملی در جهت آلودگی بیشتر محیط زیست تبدیل کرده ،وی همچنین خواستار توضیحات مدیران مربوطه درصحن شورا شد.این عضو شورا ضمن یادآوری رسالت اصلی ووظایف ذاتی سازمان متولی امر پسماند،حرکت وجهتگیری این سازمان را درجهت خلاف حقوق شهروندی دربحث محیط زیست دانست.ابتسام الباجی ازجاگذاری شهرک بازیافت درمیان شهروندان ملاشیه ای واین منطقه بعنوان یکی ازنقاط تاریک عملکردسازمان مذبور یاد کردوافزود:

مدتی قبل توسط نهادهای مدنی پرده از سوزاندن زباله در آن شهرک برداشته شد ومردم ضمن مراجعه به ما ابراز نگرانی خود رااعلام نمودندکه ما باجدیت بدنبال اصلاح در روش جمع آوری و نوع امحای زباله بودیم وبارها اعتراض مردم رابگوش مسئولین مربوطه رساندیم اما ظاهرا حضرات گوش شنوایی برای شنیدن خواسته ها ی مردم و حل مشکلات آنان ندارند و انگار به امور دیگری بغیر از وظایف محوله خود مشغولند.رييس كميسيون خدمات شهري گفت :برخی بقدری حل مشکلات مردم را امری بی ارزش می دانند که حتی از پاسخگویی به نماینده مردم هم استنکاف می ورزند،وی با اشاره به اینکه ما دلیل عدم پاسخگویی اینان را به دلیل ضعف کاری می دانیم، افزود:بی تدبیری در امر جمع آوری پسماند کاملا مشهود است و مردم از این بابت به شدت گله مند هستند.

الباجی خطاب به مدیران این بخش گفت:جواب ندادن به پرسش نماینده مردم مصداق بارز تکبر وبی مسولیتی ازیک طرف وبی احترامی نسبت به منتخبین مردم است.این عضو شورا عدم صیانت ازحقوق ابتدایی مردم ازسوی برخی مدیران شهرداری را بعنوان بیماری مزمن شهرداری برشمرد و افزود:اگر این بیماری فورا درمان نشود حتما به درجه بدخیمی خواهد رسیدواثارمنفی ان نیز مجددا به مردم تحمیل خواهد شد.الباجی دراظهارات خود به عدم رضایت کارکنان زحمتکش در این بخش اشاره کرد و گفت:متاسفانه این فقط مردم نیستند که از نبود تدبیر در موضوع پسماند و جمع آوری زباله گله متدند،بلکه کارکنان شریف این بخش نیز از عدم وجود درایت در مدیریت این حوزه شکایت دارند.ابتسام الباجی در پایان افزود:چگونه برای کاری که نمیتوانید انجام دهید حاضرید وقت شهر ومردم رابگیرید!البته شهردار موسوی باید پاسخگوی مشکلات بخش جمع آوری پسماند باشد،به ویژه که مدیران این حوزه از اساس باپاسخگویی مشکل دارند