انتظار از رضایی ها و شمخانی ها / (هادی خوش سیما)

شرایط مصیبت بار استان و مردمانش و همچنین وعده های تکراری و بازدیدهای تبلیغاتی ٬ عصیان قلم ها و گاهی هم قدم ها را بر می انگیزد و بر این بر انگیختگی و آشفته شدن ٬ نباید ” انگ ” چسباند چرا که عصیان قلم ها و قدم ها ٬ بریدن و بریدگی از نظام […]

شرایط مصیبت بار استان و مردمانش و همچنین وعده های تکراری و بازدیدهای تبلیغاتی ٬ عصیان قلم ها و گاهی هم قدم ها را بر می انگیزد و بر این بر انگیختگی و آشفته شدن ٬ نباید ” انگ ” چسباند چرا که عصیان قلم ها و قدم ها ٬ بریدن و بریدگی از نظام نیست که اگر اینگونه بود خاک خورده ها در ۲۲ بهمن ٬ حماسه ساز نمی شدند ؛ عصیان قلم ها و قدم ها بریدن از کسانی ست که سالیان سال به نام و به اسمِ خوزستان ، ردای پست و مقام بر قامتشان نقش بسته اما دریغ از قدمی برای استان و حتا زادگاهشان.عصیان قلم ها و قدم ها از امثال رضایی ها و شمخانی هاست که یکی در مجمع و دیگری در شورای امنیت ٬ به تشخیص مصلحت ها و ترسیم امنیت مشغولند اما به عنوان یک خوزستانی بالاترین مصلحت را تشخیص نمی دهند و دِین به جا مانده در حق خوزستان را فراموش کرده اند.

شاید خداوند جامه ی شهادت را مثل باکری ها و همت ها بر آنان نپوشاند تا علی وار در راه خدمت به استان همت کنند و اجری بالاتر از شهادت نصیب شان شود ؛ چرا که خدمت صادقانه و جهادگونه از اجری عظیم نزد خداوند برخوردار است.امام (ره) فکرش و ذکرش مردم و خدمت به محرومان بود و در وصیت نامه خود به فرزند بزرگوارش مرحوم حاج سید احمد آقا نیز چنین نوشت: پسرم ! ما که عاجر از شکر او و نعمت های بی منتهای اوییم.

پس چه بهتر که از خدمت به بندگان او غفلت نکنیم که خدمت به آنان ٬ خدمت به حق است. خوزستانی ها از امثال علی لاریجانی توقع درک محرومیت خوزستان را ندارند و چنین انتظاری نیز از ایشان نیست تا از تریبون مجلس در قامت یک رییس ، ندای مظلومیت خوزستان را سر دهد و برای اخذ اعتبارات بیشتر سینه اش را سپر کند اما از امثال رضایی ها و شمخانی ها که هم رشادت و نجابت مردمان این سرزمین را دیده اند و هم محرومیت و مظلومیتش را ٬ توقع رسیدگی و سینه چاکی دارند. خوزستان اگر چه اولویت درجه چندم لاریجانی و دیگران است اما خوزستانی ها توقع دارند این استان اولویت اول رضایی ها و شمخانی ها باشد.انتظار این است که رضایی ها و شمخانی ها مصلحتی را بالاتر از خدمت به خوزستان نبیندد و اسیر سیاست نشوند و به جای چند دسته گی و پراکنده کاری و پراکنده گویی در پایتخت ، بار دیگر خوزستان میدان نبرد آنان شود ؛ نبرد برای سازندگی و محرومیت زدایی…نقطه پایان رشادت ها و دلاورمردی های رضایی ها و شمخانی ها نباید دفاع هشت ساله باشد ؛ خوزستان ٬ امروز تشنه رشادت و مردانگی ست…

هادی خوش سیما