گزارش تصویری تجمع شهروندان اهوازی در یک روز خاکی در اعتراض به بی تدبیری مسئولان / هوای پاک می خواهیم

00 1 2 3