دکتر صفایی :20 درصد از فرصت هاي شغلي مراكز كاريابي خوزستان به معتادان بهبود يافته اختصاص پيدا مي كند

هوشمند صفائي مدیر کل تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی خوزستان در همايش آسيب هاي اجتماعي و اعتياد با اشاره به کارها و برنامه های اجرا شده در خصوص کاهش میزان معتادان و بهبودی آنان گفت : 20 درصد از فرصت هاي شغلي مراكز كاريابي خوزستان به معتادان بهبود يافته اختصاص پيدا مي كند. برای تسهیل […]

هوشمند صفائي مدیر کل تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی خوزستان در همايش آسيب هاي اجتماعي و اعتياد با اشاره به کارها و برنامه های اجرا شده در خصوص کاهش میزان معتادان و بهبودی آنان گفت : 20 درصد از فرصت هاي شغلي مراكز كاريابي خوزستان به معتادان بهبود يافته اختصاص پيدا مي كند. برای تسهیل امور درمانی و ترک اعنیاد مبتلایان به مواد مخدر ،معتادان تحت پوشش برنامه حمايتي بيمه اي و تعرفه هاي خدمات درمان اعتياد قرار مي گيرند.

صفایی بر لزوم بکارگیری معتادان ترک اغتیاد کرده در مراکز و کارگاهها از رهگذر مراکز مشاوره شغلی تاکید و اظهار داشت :مركز مشاوره شغلي و كاريابي ويژه معتادان بهبود يافته راه اندازي مي شود.۲۰ درصد از تسهیلات اشتغالزایی در خوزستان به معتادان بهبود یافته تعلق می گیرد. ضعیت معتادان پس از قطع مصرف پیگیری می شود و مورد رصد قرار می گیرد و از آن ها حمایت می کنیم.دکتر هوشمند صفایی با اشاره به اهمیت و کارکرد سازمان های مدنی و اجتماعی گفت :  ظر فیت بالای انجمن های مردم نهاد در گذشته مورد غفلت قرار گرفته بود. این انجمن ها باید در مبارزه با معضل اعتیاد نقش پر رنگ تری ایفا کنند.