سوالات و ابهامات بی‌پاسخ طرح‌ های انتقال آب از سرشاخه‌ های کارون

عضو کمیته علمی کنفرانس ملی رودخانه کارون گفت: طرح­هاي انتقال آب از سرشاخه‌های حوضه کارون علاوه بر اثرات منفی روی شرايط آب‌دهی و کيفيت آب پايين‌دست، توليد انرژی برق‌آبی، کاهش عملکرد محصول و تبعات منفي زيست­محيطي، بر امنیت و پایداری اجتماعی استان خوزستان نیز اثر منفی می‌گذارد.دکتر مهدی نورزاده‌حداد در گفت‌وگو با خبرنگاران عنوان‌کرد: افزايش […]

عضو کمیته علمی کنفرانس ملی رودخانه کارون گفت: طرح­هاي انتقال آب از سرشاخه‌های حوضه کارون علاوه بر اثرات منفی روی شرايط آب‌دهی و کيفيت آب پايين‌دست، توليد انرژی برق‌آبی، کاهش عملکرد محصول و تبعات منفي زيست­محيطي، بر امنیت و پایداری اجتماعی استان خوزستان نیز اثر منفی می‌گذارد.دکتر مهدی نورزاده‌حداد در گفت‌وگو با خبرنگاران عنوان‌کرد: افزايش جمعيت شهري و روستايي، تامین آب طرح‌هاي توسعه کشاورزي و صنعتی، برق‌آبی و نيازهاي زيست محيطي همگي موجب افزايش نيازهاي آبي پايين‌دست شده است. آنچه اكنون نگران‌كننده است تقاضاهاي روزافزون متقاضيان طرح‌هاي انتقال بين‌حوضه‌اي است كه با توجه به تغيير اقليم جهاني و شديدترشدن اثر پديده خشكسالي، خسارت جبران‌ناپذيري در حوضه‌هاي مبدأ و حتی مقصد را باعث می‌شود.

وی افزود: اگرچه تصور عمومي بر اين است كه انتقال آب بين‌حوضه‌اي، كاهش كمبود آب مصارف در مناطق مقصد را باعث مي‌شود اما در واقع اجراي اين طرح‌ها موجب دامن‌زدن به افزايش تقاضا در کل منطقه و در نتيجه توسعه و اشتغال ناپايدار را به دنبال داشته و اين امر موجب آسیب‌پذیری بیشتر در برابر خشكسالي و توسعه بي‌رويه كشاورزي، صنعتي و شهري و جدال سیاسی و اجتماعی می­شود.نورزاده‌حداد خاطرنشان‌کرد: اگر مديريت و بهره­وري آب در حوضه مقصد اصلاح نشود، مشکل به سال­هاي آينده منتقل شده و چه‌بسا بدتر شدن فرهنگ مصرف، بر وخامت اوضاع نيز مي­افزايد.

عضو هیات علمی دانشگاه پیام‌نور خوزستان توضیح‌داد: مدت‌هاست که این طرح از نظر کارشناسی بررسی و تحلیل می‌شود که از جمله اين موارد مي‌توان به مقالات، نامه‌ها و گزارشاتي اشاره كرد كه از سوي مجامع علمي و قانوني مختلف ارائه و منتشر شده است. نامه سازمان حفاظت از محيط زيست كشور در سال 86، گزارش فروردين سال 87 مركز پژوهش‌هاي مجلس، گزارش مركز تحقيقات منابع آب دانشگاه شهركرد در سال 89، نظر منفي دفتر فني آب سازمان مديريت منابع آب كشور در تيرماه سال 89، نامه سازمان بازرسي كل كشور به وزارت نيرو در سال 90، گزارش سال 89 شركت مهاب قدس و نظر بسیاری از کارشناسان عرصه آب اشاره كرد.

وی بیان‌کرد: متأسفانه عمده اين موارد بدون پاسخ باقي‌مانده است. علاوه بر آن طي نشست‌ها و همايش‌هاي مردمي در استان‌هاي خوزستان و چهارمحال و بختياري، واكنش‌هاي منفي زيادي نسبت به اين طرح روا شده است و نمايندگان استان‌هاي خوزستان و چهارمحال و بختياري نيز واكنش‌هاي منفي نسبت به اين طرح داشته‌اند. با لحاظ کردن اصول کارشناسی و علمی و تجارب سایر کشورها اجراي طرح انتقال آب به فلات مركزي (بهشت‌آباد) نه‌تنها مقبوليت اجتماعي و زيست‌محيطي ندارد بلکه از نظر اقتصادي در مقياس ملي و منطقه‌ای توجيه‌پذير نمي‌باشد.نورزاده‌حداد گفت: ای کاش یکبار برای همیشه یک گزارش علمی روشن از اهداف، نحوه و میزان انتقال آب کارون برای تنویر اذهان عمومی ارائه شود.