یک مسوول وزارت کشور در اهواز اعلام کرد : روسای سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها با نظراستانداران منصوب می شوند

مدیرکل دفتر تشکیلات و بهبود روش های وزارت کشور گفت: در راستای هماهنگی بیشتر بین مجموعه استانداری ها و روسای سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها،روسای این سازمان با نظر استانداران منصوب می شوند.ژاله فرامرزیان’ یکشنبه در حاشیه بررسی طرح پیشنهادی درجه بندی فرمانداری ها و بخشداری ها که در محل استانداری خوزستان […]

مدیرکل دفتر تشکیلات و بهبود روش های وزارت کشور گفت: در راستای هماهنگی بیشتر بین مجموعه استانداری ها و روسای سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها،روسای این سازمان با نظر استانداران منصوب می شوند.ژاله فرامرزیان’ یکشنبه در حاشیه بررسی طرح پیشنهادی درجه بندی فرمانداری ها و بخشداری ها که در محل استانداری خوزستان برگزار شد در گفت و گو با خبرنگاران :بر اساس مصوبه شواری عالی اداری کشور، استاندارها نمایندگان عالی دولت هستند که مجموعه مسایل و اقدامات در حوزه برنامه ریزی و بودجه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برای اجرا ابلاغ می کند.

81450474-6181276

وی با اشاره به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی از این پس یک واحد مستقل است گفت: واحد مرجع سازمانی مدیریت و برنامه ریزی استان ها سازمان مرکزی است، اما رییس سازمان با پیشنهاد استاندار و با تایید رییس سازمان برنامه ریزی کشور انتخاب می شود.مدیرکل دفتر تشکیلات و بهبود روش های وزارت کشور افزود: با انتخاب رییس سازمان استان ها توسط استانداران،در شرایطی که رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حکم مدیریت را صادر کند، به نحوی الزام برای همراهی وهمکاری روسای سازمان با مجموعه استانداری ایجاد می شود.فرامرزیان بیان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها به طور کامل در زمینه بودجه و اعتبارات مستقل است اما زیر نظر استاندار است.

وی افزود: استانداری واحد سازمانی هماهنگی امور دولتی در استان است و با توجه به اینکه ریاست بخش شورای عالی توسعه استان ها بر عهده استاندار است و برنامه ریزی بودجه و ساختار باید در این شورا مصوب شود دبیری شورای عالی توسعه استان ها بر عهده سازمان برنامه ریزی استان است.فرامرزی در خصوص درجه بندی فرمانداری ها و بخشداری های کشور گفت: با توجه به اینکه آخرین درجه بندی در این بخش در سال 77 انجام شده، درجه بندی ها در این بخش به اصلاحاتی نیاز داشت.وی بیان کرد: در این خصوص اقداماتی در سراسر کشور انجام شده و طرح ها بر اساس منطقه بندی ها در کشور مورد بررسی قرار گرفته است.مدیرکل دفتر تشکیلات و بهبود روش های وزارت کشور افزود: برای ارزیابی و رتبه بندی فرمانداران و بخشداران، شاخص هایی در برنامه ریزی ها و طرح ها ارایه شده و تلاش خواهیم کرد تا پایان امسال جمع بند