موسوی شهردار اهواز جهت حل مشکل فاضلاب “مناطق حاشیه”،استاندار مقتدایی و فرماندار ارزانی را به “متن مردم” کوی سیاحی برد

سيد خلف موسوي شهردار اهواز صبح امروزدر راستای پیگیری حل مشکل فاضلاب مناطق حاشیه اهواز با هدف تسریع فعالیت های عمرانی منطقه و همچنین بازدید از پروژه های در دست اقدام شهرداری مقتدايي استاندار خوزستان و ارزانی  فرماندار اهواز را به میان مردم ساکن در منطقه محروم کوی سیاحی برد تا از نزدیک شنوای مطالبات […]

سيد خلف موسوي شهردار اهواز صبح امروزدر راستای پیگیری حل مشکل فاضلاب مناطق حاشیه اهواز با هدف تسریع فعالیت های عمرانی منطقه و همچنین بازدید از پروژه های در دست اقدام شهرداری مقتدايي استاندار خوزستان و ارزانی  فرماندار اهواز را به میان مردم ساکن در منطقه محروم کوی سیاحی برد تا از نزدیک شنوای مطالبات مردم باشند.به گزارش روابط عمومی شهرداری اهواز اين بازديد به منظور پيگيري روند پروژه هاي شهرداري و آشنايي با مشكلات مردم و شهروندان اين منطقه صورت گرفته است.در اين بازديد شهردار اهواز گفت : به تمامي مشكلات واقفیم و توان خود را در جهت رفع مشكلات و معضلات مربوطه می گذاریم.وي افزود : استاندار از روز اول تأكيد بر رسيدگي به حاشيه شهر و مناطق كم برخوردار داشت و ما به اين منطقه آمده ايم تا مشكلات را حل نمائيم.در پايان ساکنین كوي سياحي مشكلات خود را با استاندار و شهردار در ميان گذاشتند و عمده اين معضلات را مسئله فاضلاب بيان كردند.

bazdid%20az%20sayahi%20(1) bazdid%20az%20sayahi%20(2) bazdid%20az%20sayahi%20(3) bazdid%20az%20sayahi%20(4) bazdid%20az%20sayahi%20(5) bazdid%20az%20sayahi%20(7) bazdid%20az%20sayahi%20(9) bazdid%20az%20sayahi%20(10) bazdid%20az%20sayahi%20(11)