زائران عتبات عالیات درایام اربعین حسینی با 220 پرواز جابه جا می شوند

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: به مناسبت اربعین حسینی پرواز های برنامه ای و فوق العاده عتبات عالیات برای انتقال سوگواران سالار شهیدان به 220 پرواز افزایش یافت.علیرضا جهانگیریان فوق اظهارداشت: پروازهای برنامه ای عتبات در این ایام 150 پرواز بوده که به مناسبت برگزاری مراسم اربعین حضرت سیدالشهدا (ع) با برقراری 70 پرواز فوق […]

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: به مناسبت اربعین حسینی پرواز های برنامه ای و فوق العاده عتبات عالیات برای انتقال سوگواران سالار شهیدان به 220 پرواز افزایش یافت.علیرضا جهانگیریان فوق اظهارداشت: پروازهای برنامه ای عتبات در این ایام 150 پرواز بوده که به مناسبت برگزاری مراسم اربعین حضرت سیدالشهدا (ع) با برقراری 70 پرواز فوق العاده دیگر تعداد پروازهای هوایی کشورمان به عراق به 220 پرواز افزایش یافت.وی با بیان اینکه علاوه بر شرکت های داخلی برخی شرکتهای خارجی نیز برای جابجایی زائران در این مسیر پرواز خواهند کرد گفت: در روزهای آینده فروش بلیت پروازهای فوق العاده آغاز می شود و آمار پروازها در مقایسه با روزهای عادی بیش از 100 درصد افزایش می یابد.