اعتراض “کیوسک داران” اهوازی به مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز

روز چهارشنبه همزمان با برگزاری نشست رسمی شورای اسلامی شهر اهواز حدود 30 نفر از کیوسک داران مطبوعاتی در خیابان سقراط مقابل ساختمان شورا تجمع و نسبت به مصوبه این شورا در خصوص افزایش “500 تومانی” مبلغ عوارض دکه ها اعتراض و خواهان تجدید نظر در محتوای مصوبه مذکور شدند .تعدادی از این دکه داران […]

روز چهارشنبه همزمان با برگزاری نشست رسمی شورای اسلامی شهر اهواز حدود 30 نفر از کیوسک داران مطبوعاتی در خیابان سقراط مقابل ساختمان شورا تجمع و نسبت به مصوبه این شورا در خصوص افزایش “500 تومانی” مبلغ عوارض دکه ها اعتراض و خواهان تجدید نظر در محتوای مصوبه مذکور شدند .تعدادی از این دکه داران مصوبه شورای اسلامی شهر را برخلاف مقررات و باعث فشار مالی بر این صنف کم توقع و محروم جامعه  می دانند و می گویند متاسفانه اعضای شورای شهربدون در نظر گرفتن واقعیات زندگی و شرایط اقتصادی این قشر اقدام به افزایش نرخ عوارض کیوسک ها نموده اند.به گزارش خبرنگار ما این تجمع پس از یک ساعت با حضور دو نفر از اعضای شورا و رییس اتحادیه این صنف و قول پیگیری آنان تجمع خاتمه پیدا کرد.

0