طرحی نو از نمایندگان مجلس نهم :کسرحقوق از کارمندان بدحجاب !/تا 10 ميليون تومان جريمه براي بانوان فاقد حجاب شرعي

طيفي از نمايندگان مجلس شوراي به دنبال تصويب طرحي تحت عنوان «طرح صيانت از قانون عفاف و حجاب» هستند.اين طرح که در هفته هاي گذشته در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شده است و ۳۶ امضا از سوي طيفي از نمايندگان دارد که در آن چهره هاي معروفي همچون غلامعلي حداد عادل، روح‌الله حسينيان، غلامرضا […]

طيفي از نمايندگان مجلس شوراي به دنبال تصويب طرحي تحت عنوان «طرح صيانت از قانون عفاف و حجاب» هستند.اين طرح که در هفته هاي گذشته در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شده است و ۳۶ امضا از سوي طيفي از نمايندگان دارد که در آن چهره هاي معروفي همچون غلامعلي حداد عادل، روح‌الله حسينيان، غلامرضا مصباحي مقدم، زهره طبيب‌زاده، فاطمه آليا، نيره اخوان بيطرف، لاله افتخاري ، حسن کامران و... ديده مي شود.اعلام وصول اين طرح در مجلس شوراي اسلامي در شرايطي است که سخنگوي کميسيون قضايي مجلس آن را داراي عناوين مجرمانه و تعيين مجازات دانسته و تاکيد دارد که چنين طرحي الزاما بايد در کميسيون قضايي موردبررسي جامع قرار گيرد.آنچه در ادامه در جدول زير مي آيد جزييات بندهاي اين طرح است؛

42212

۱ - ت/
در يکي از مواد اين طرح از نيروي انتظامي خواسته شده با بکارگيري نيروهاي زن آموزش ديده در انظار و امکان عمومي به بانوان فاقد حجاب شرعي تذکر بدهد و زناني که با پوشش غيرشرعي و نامناسب، عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌کنند ابتدا متعهد به شرکت در دوره هاي آموزشي و سپس محکوم به پرداخت جريمه نقدي از 2 تا 10 ميليون ريال کند.همچنين در ماده يک اين طرح هم آمده است «چنانچه راننده يا سرنشينان وسايل نقليه اقدام به کشف حجاب، روزه خواري، مزاحمت براي نواميس يا حرکات غيرمتعارف خلاف عفت عمومي» کنند بايد يک ميليون ريال جريمه شوند و در صورت تکرار علاوه بر ۱۰ نمره منفي، وسيله نقليه به مدت ۷۲ ساعت توقيف مي‌شود.

۲ - ممنوعيت کار بانوان از 10 شب تا 7 صبح
طبق ماده پنج اين طرح، اشتغال به کار بانوان در واحدهاي صنفي بايد با رعايت حرمت آن‌ها و پرهيز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف يعني ۷ صبح تا ۱۰ شب باشد.عدم رعايت از اين ماده تخلف صنفي محسوب مي‌شود و واحد صنفي متخلف از طريق نيروي انتظامي به مدت يک هفته و در صورت تکرار به مدت يک ماه تعطيل خواهد شد.مشاغل پرستاري، پزشکي و مهمانداري هواپيما از شمول اين ماده خارج است، ضمن آن که خاطرنشان شده اشتغال در ساعات شبانه براي مشاغلي که به خدمات بانوان نياز دارند با دريافت مجوز از اماکن نيروي انتظامي مجاز است.

۳ - حضور بانوان مرجعه کننده به ادارات با رعايت حجاب اسلامي
کليه دستگاه هاي مشمول ماه 5 قانون مديريت خدمات کشوري موظفند ترتيبي اتخاذ کنند که ورود و حضور بانوان مراجعه کننده با رعايت حجاب شرعي صورت بگيرد

۴ - دوره آموزشي براي بانوان فاقد حجاب
نيروي انتظامي موظف است با بکارگيري نيروهاي زن آموزش ديده در انظار و اماکن عمومي به بانوان فاقد حجاب تذکر بدهد، همچنين مامورين موظفند از بانواني که با پوشش غير شرعي و نامناسب عفت عمومي را جريحه دار مي کنند، براي شرکت در دوره هاي آموزشي و مشاوره اي عفاف و حجاب که از سوي اين نيرو برگزار مي شود تعهد لازم را اخذ نمايند.

۵- جزاي نقدي مدير ساختماني که تجهيزات ماهواره اي همسايگان را خبر ندهد
نمايندگان امضا کننده اين طرح در ماده ۷، نصب و تعمير تجهيزات دريافت از ماهواره را ممنوع کرده‌اند و مرتکب را در مرتبه اول محکوم به پرداخت جزاي نقدي و در صورت تکرار مشمول حبس دانسته‌اند.مديران ساختمان‌ها هم موظف هستند نسبت به جمع‌آوري تجهيزات مرکزي غيرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنين تذکر کتبي بدهند.در صورتي که تا يک ماه پس از تذکر به ساکنان اقدامي صورت نگيرد، مدير ساختمان بايد موضوع را به نيروي انتظامي گزارش کند. عدم تذکر به ساکنان آپارتمان‌ها و يا عدم ارسال گزارش به نيروي انتظامي موجب محکوميت مدير ساختمان به جزاي نقدي خواهد شد.

۶ - کسر يک سوم حقوق تا يک سال براي رعايت نکردن حجاب در دستگاه هاي اجرايي
در ماده دو اين طرح با استناد به بندي از قانون تخلفات اداري که مجازات‌هايي براي کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي در صورت رعايت نکردن حجاب اسلامي در نظر گرفته، تاکيد شده است که هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري متخلفان را به توبيخ کتبي با درج در پرونده استخدامي محکوم خواهند کرد و در صورت تکرار، خاطيان به کسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداکثر تا يک سوم از يک ماه تا يک سال محکوم مي شوند.البته در تبصره آمده است که اين قانون مانع از تعقيب کيفري خاطيان نخواهد شد.طبق ماده سه اين طرح تمامي دستگاه هاي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري موظف هستند ترتيبي اتخاذ کنند که ورود و حضور بانوان مراجعه کننده با رعايت حجاب شرعي باشد.درآمد ناشي از اجراي اين قانون در اختيار نيروي انتظامي قرار خواهد گرفت تا صرف برنامه‌هاي آموزش و تبليغ حجاب و عفاف شود.

منبع: خراسان