وزیر آموزش و پرورش از جذب نیروی های بومی در بهمن امسال خبر داد.

وزیر آموزش و پرورش از جذب نیروی های بومی در بهمن امسال خبر داد.فانی در حاشیه انتخابات شورای دانش آموزی که همزمان با سراسر کشور در پاکدشت برگزار شد ،گفت: این طرح با نام بوم برای بوم تحولی اساسی در جذب نیرو است.وی افزود: شوراهای دانش آموزی یک اتفاق بزرگ است که سبب رشد سیاسی […]

وزیر آموزش و پرورش از جذب نیروی های بومی در بهمن امسال خبر داد.فانی در حاشیه انتخابات شورای دانش آموزی که همزمان با سراسر کشور در پاکدشت برگزار شد ،گفت: این طرح با نام بوم برای بوم تحولی اساسی در جذب نیرو است.وی افزود: شوراهای دانش آموزی یک اتفاق بزرگ است که سبب رشد سیاسی و اجتماعی دانش آموزان می شود.

فانی همچنین گفت : امروز 6 مدرسه شهدای امرجی، شمس الشموس، یاس نبی، هاجر، امام هادی(ع) و شهید نادر طاهری که به ترتیب در مناطق مسکن مهر امین، مسکن مهر شمس الشموس، مرکز شهر، مسکن مهر امام رضا(ع) و روستای کریم آباد با هزینه 15 میلیارد تومان ساخته شده است، افتتاح شد.وزیر آموزش و پرورش افزود: با افتتاح این مدارس 64 کلاس درس با زیر بنای 13 هزار متر مربع به مدارس شهرستان پاکدشت اضافه شد.فانی گفت: یک سوم مدارس از استحکام کافی برخوردار نیستند که در سه سال آینده و اختصاص بودجه مناسب این مدارس هم به سطح استاندارد می رسند.