چهارشنبه سراسر کشور تعطیل است / امتحانات دانش‌آموزان تا پایان هفته لغو شد

چهارشنبه سراسر کشور تعطیل است. معاون اجرایی رئیس‌جمهور: به‌دلیل برگزاری مراسم تشییع پیکر رئیس‌جمهور چهارشنبه تعطیل است. ‌ امتحانات دانش‌آموزان تا پایان هفته لغو شد معاون اجرایی رئیس‌جمهور: با هماهنگی وزیر آموزش‌ و پرورش همۀ امتحانات دانش‌آموزان از سه‌شنبه تا پایان هفته لغو شد. زمان برگزاری آزمون‌های جایگزین توسط آموزش‌وپرورش اعلام می‌شود. .

چهارشنبه سراسر کشور تعطیل است. معاون اجرایی رئیس‌جمهور: به‌دلیل برگزاری مراسم تشییع پیکر رئیس‌جمهور چهارشنبه تعطیل است.


امتحانات دانش‌آموزان تا پایان هفته لغو شد

معاون اجرایی رئیس‌جمهور: با هماهنگی وزیر آموزش‌ و پرورش همۀ امتحانات دانش‌آموزان از سه‌شنبه تا پایان هفته لغو شد. زمان برگزاری آزمون‌های جایگزین توسط آموزش‌وپرورش اعلام می‌شود.

.