طرح ویژه استخدام بومی در دستگاه های اجرایی خوزستان

به اطلاع میرساند دفترچه راهنمای ازمون طرح شهیدزین الدین (ره) برای دستگاههای اجرایی ١٨ استان از جمله استان خوزستان در سایت جهاد دانشگاهی به آدرس www.hrtc.irمنتشر و مهلت ثبت نام تا تاریخ ۱۸\۱۱\۱۴۰۲میباشد. ✔️ *آخرین مهلت ثبت نام فردا می باشد

به اطلاع میرساند دفترچه راهنمای ازمون طرح شهیدزین الدین (ره) برای دستگاههای اجرایی ١٨ استان از جمله استان خوزستان در سایت جهاد دانشگاهی به آدرس www.hrtc.irمنتشر و مهلت ثبت نام تا تاریخ ۱۸\۱۱\۱۴۰۲میباشد.

✔️ *آخرین مهلت ثبت نام فردا می باشد