هوای ۲ شهر خوزستان در وضعیت قرمز قرار گرفت

آخرین داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان می‌دهد، هوای ۲ شهر خوزستان روز دوشنبه در وضعیت ناسالم و هوای پنج شهر دیگر برای گروه‌های حساس در وضعیت ناسالم قرار گرفت. براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت هشت صبح براساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون، […]

آخرین داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان می‌دهد، هوای ۲ شهر خوزستان روز دوشنبه در وضعیت ناسالم و هوای پنج شهر دیگر برای گروه‌های حساس در وضعیت ناسالم قرار گرفت.

براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت هشت صبح براساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون، وضعیت هوا در ایستگاه‌های شهر اهواز شامل استانداری، حفاری، نیوساید، پادادشهر، اداره کل محیط زیست و پست برق شماره ۳ به ترتیب ۱۵۲، ۱۵۷، ۱۵۴، ۱۶۳، ۱۵۷ و ۱۵۲ و ایستگاه شرکت نفت مسجدسلیمان ۱۶۱میکروگرم بر متر مکعب در وضعیت ناسالم یا قرمز قرار دارند.