دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی ابلاغ شد

دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی پیوست ماده «۵۳» آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ابلاغ شد.قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی پیوست ماده «۵۳» آئین نامه […]

دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی پیوست ماده «۵۳» آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ابلاغ شد.قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی پیوست ماده «۵۳» آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی را به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ابلاغ کرد.

در متن این بخشنامه آمده است:«در اجرای دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی پیوست ماده «۵۳» آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی مصوب هیئت امنای ذی ربط و پیرو بخشنامه شماره ۱۵/۱۰۸۶۵۴ مورخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۲ موارد ذیل الذکر برای آگاهی و بهره‌برداری به استحضار میرسد:

۱- سقف پایه‌های تشویقی اعطایی از هر محل در هر سال برای اعضای هیئت علمی دو پایه است؛ ۲ برابر بند ۱۰-۳۵ ماده ۱۰ دستورالعمل فوق الاشاره به عضوی که با رعایت ماده ۹۶ آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی در دو سال منتهی به سن بازنشستگی است.در صورت احراز شرایط لازم بدون رعایت سقف سالانه پایه های تشویقی امکان اعطای تمامی پایه های بندهای مختلف دستور العمل صدر الاشاره وجود دارد؛ پایه های تشویقی که بر اساس دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خارج از چارچوب دستورالعمل پیوست ماده ۵۳ اعطا میشود در سقف دو پایه در سال است و مازاد بر سقف ۶۰ پایه تعریف شده در دستورالعمل صدر الاشاره نیست.