مراجعه ۲۵۰۰ خوزستانی به بیمارستان‌ها در پی آلودگی هوا

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از مراجعه ۲ هزار و ۵۰۰ نفر با مشکلات تنفسی به بیمارستان‌ها در پی افزایش آلودگی هوا خبر داد.دکتر میثم معزی با اشاره به وضعیت مراجعه‌کنندگان به بیمارستان‌ها در پی آلودگی هوای روزهای اخیر در تعدادی از شهرهای خوزستان اظهار کرد: در پی آلودگی هوا از ۱۶ […]

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از مراجعه ۲ هزار و ۵۰۰ نفر با مشکلات تنفسی به بیمارستان‌ها در پی افزایش آلودگی هوا خبر داد.دکتر میثم معزی با اشاره به وضعیت مراجعه‌کنندگان به بیمارستان‌ها در پی آلودگی هوای روزهای اخیر در تعدادی از شهرهای خوزستان اظهار کرد: در پی آلودگی هوا از ۱۶ تا ۲۰ آبان‌ماه ۲ هزار و ۵۰۰ نفر با مشکلات تنفسی به بیمارستان‌های شهرهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: ۱۰ درصد از مراجعه‌کنندگان در این مدت، در بیمارستان‌ها بستری و دیگر بیماران به صورت سرپایی درمان شده‌اند.معزی با اشاره به آماده‌باش اورژانس‌های بیمارستانی در پی آلودگی هوا، گفت: با افزایش آلودگی هوا و قرار گرفتن اهواز در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم، تعداد مراجعه‌کنندگان با مشکلات تنفسی به بیمارستان‌ها به صورت قابل توجهی افزایش یافت. در روزهای عادی ۳۵۰ نفر با مشکلات تنفسی به بیمارستان‌های ما مراجعه می‌کنند اما در ۱۹ آبان‌ماه این رقم به ۵۸۰ نفر رسید و افزایش زیادی داشت.