نارضایتی والدین اهوازی از افزایش ۱۲۰ درصدی نرخ سرویس مدارس اهواز

با توجه به کرایه‌های بسیار بالای اعلام شده از سوی رانندگان سرویس به والدین برای بسیاری از مردم این ابهام وجود دارد که ملاک تعیین قیمت سرویس مدارس چیست و پیمانکاری سرویس مدارس بر چه اساس و ملاکی به افراد واگذار می شود؟ هزینه سه میلیون تومان سرویس مدرسه ماهانه برای ۲ فرزند برای یک […]

با توجه به کرایه‌های بسیار بالای اعلام شده از سوی رانندگان سرویس به والدین برای بسیاری از مردم این ابهام وجود دارد که ملاک تعیین قیمت سرویس مدارس چیست و پیمانکاری سرویس مدارس بر چه اساس و ملاکی به افراد واگذار می شود؟

هزینه سه میلیون تومان سرویس مدرسه ماهانه برای ۲ فرزند برای یک کارمند بسیار سنگین و تقریباً غیر ممکن است که تمام این موارد به دلیل این است که متأسفانه نرخ مصوب از سوی مسئولان به مدارس اعلام نشده است.