استاندار: غرب خوزستان نیازمند مطالعات کاربردی و توسعه ای است

غرب خوزستان نیازمند مطالعات کاربردی و توسعه ای است. استاندار خوزستان با بیان اینکه به واسطه فعالیت‌های صنعتی در حوزه تولید نفت از میادین مشترک در غرب کارون؛ این منطقه فاقد طرح توسعه ( و مطالعات علمی اجتماعی) است گفت: بهبود وضعیت زندگی در این منطقه و همچنین تقویت زیرساخت‌ها آن نیازمند انجام پروژه‌های مطالعاتی […]

غرب خوزستان نیازمند مطالعات کاربردی و توسعه ای است. استاندار خوزستان با بیان اینکه به واسطه فعالیت‌های صنعتی در حوزه تولید نفت از میادین مشترک در غرب کارون؛ این منطقه فاقد طرح توسعه ( و مطالعات علمی اجتماعی) است گفت: بهبود وضعیت زندگی در این منطقه و همچنین تقویت زیرساخت‌ها آن نیازمند انجام پروژه‌های مطالعاتی از زوایای مختلف است. علی اکبر حسینی محراب چهارشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه خوزستان در سالن جلسات استانداری بیان کرد: به عنوان مثال آسیب‌های اجتماعی از جمله خودکشی، طلاق، ترک تحصیل، معتادان متجاهر و کودکان کار مورد تمرکز قرار گرفته و در کمیته پژوهش به عنوان اولویت مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در زمینه بحران های شهری اهواز از جمله فرآیند حمل و نقل و تیراندازی درآیین‌های عروسی و عزا و عوارض‌های ناشی از آن، مسائل عمرانی شهر و حاشیه نشینی از جمله دیگر موارد مهم محسوب می‌شود چون اهواز دومین شهر بزرگ حاشیه نشین کشور بعد از مشهد است.

حسینی محراب ادامه داد: طرح توسعه در غرب کارون به دلیل مخازن مشترک با کشور عراق و پیدایش مخازن نفتی، تهیه نشده که مستلزم انجام پروژه مطالعاتی است و زوایای مختلف برای رشد و توسعه غرب خوزستان و غرب کارون صورت گیرد.

  • استاندار خوزستان توضیح داد: وضعیت آب کرخه، خشکسالی و تنش آبی از جمله دیگر اولویت‌‎های پژوهشی مهم به شمار می رود.وی تاکید کرد: موارد یاد شده به عنوان نیازهای روزمره و جدی مردم در فهرست اولویت‌های پژوهشی استان قرار گیرد.