345 هزار نفر در ایران معتاد به شیشه هستند

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 345 هزار نفر در سطح کشور، ماده مخدر صنعتی شیشه مصرف می کنند.’بابک دین پرست’ روز دوشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان، افزود: شمار معتادان به مصرف شیشه 26 درصد از کل جمعیت معتادان به مواد […]

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 345 هزار نفر در سطح کشور، ماده مخدر صنعتی شیشه مصرف می کنند.’بابک دین پرست’ روز دوشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان، افزود: شمار معتادان به مصرف شیشه 26 درصد از کل جمعیت معتادان به مواد مخدر کشور را شامل می شود.وی تصریح کرد: میزان مصرف ماده مخدر شیشه در کشور 126 تن است در حالیکه میزان کشفیات این ماده مخدر صنعتی، پنج تا هشت تن است.وی اظهار کرد: 96 درصد از جمعیت آماری نگرانی شان اعتیاد به مواد مخدر است، به گونه ای که این درصد، از میزان نگرانی برای اشتغال نیز بیشتر است که این مهم بر اهتمام جدی مسوولان برای طرح های پیشگیرانه تاکید دارد.

وی، تریاک، شیشه و هروئین را عمده مواد افیونی مصرفی و کسب لذت کاذب، کنجکاوی و تفریح را از مهمترین علل گرایش به سمت مصرف مواد مخدر ذکر کرد و خواستار ارائه برنامه های مناسب برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان شد.معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر با ارائه آماری در خصوص وضعیت اعتیاد در کشور، گفت: 90.7 درصد از معتادان مرد، 21 درصد دارای مدرک لیسانس، 53 درصد شاغل و 63 درصد از معتادان نیز متاهل هستند.وی افزود: دسترسی معتادان به خدمات درمانی در کشور 17 درصد است در حالیکه این آمار در همدان 40 درصد از میانگین کشوری بالاتر است.دین پرست اضافه کرد: میانگین کشوری تحت پوشش بودن معتادان در کشور 58 درصد گزارش شده در حالیکه این رقم در همدان حدود 75 درصد است که باید صحت این آمار بررسی شود.وی گفت: 661 معتاد در مراکز ماده 16 همدان پذیرش شده اند که برای درمان این افراد هشت میلیارد و 350 میلیون ریال هزینه شده است.وی تصریح کرد: خلاهای قانونی از جمله جریمه اکتفا به نقدی فروشندگان مواد مخدر دسترسی افراد به مواد مخدر را راحت کرده که همین امر نارضایتی مردم را نیز به همراه داشته است.

* 32هزار معتاد در همدان تحت پوشش خدمات درمانی است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان همدان نیز دراین نشست گفت: 42 هزار معتاد در استان همدان وجود دارد که 32 هزار نفر از این تعداد، تحت پوشش خدمات درمانی هستند.’محمدرضا عبادیان’ افزود: سیاست اصلی کمیته درمان شورای مبارزه با مواد مخدر، تبدیل روش های پرخطر به روش های کم خطر و ایجاد شرایط نرمال از نظر روانی برای معتادان است.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان همدان اظهار کرد: باید شرایط به گونه ای فراهم شود که معتادان ، گرفتار دیگر معضلات اجتماعی نشوند.وی فراهم کردن زمینه دسترسی آسان معتادان به مراکز درمانی و تهیه متادون و دیگر داروهای جایگزین برای بیماران معتاد را از مهمترین اهداف کمیته درمان برشمرد تا در اولویت فرصتی که انگیزه ترک مواد مخدر در فرد معتاد شکل گرفت فرد بتواند به نزدیکترین مرکز مراجعه کند.وی افزود: هم اینک 150 مرکز درمان سوء مصرف مواد مخدر در همدان فعال است که تنها شش مرکز از این تعداد دولتی هستند.وی کمبود دارو و عرضه قاچاق آن بصورت آزاد در سطح بازار را از چالش های فراروی مبارزه بی امان با این معضل برشمرد.