معاون اقتصادی استاندار خوزستان: رویکردآموزش نظری باید به سمت مهارت آموزی تغییر کند

رویکردآموزش نظری باید به سمت مهارت آموزی تغییر کند .معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری خوزستان گفت:دانشگاه ها و آموزش و پرورش باید از آموزش های نظری به سمت آموزش های مهارتی تغییر رویه دهند.به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان؛ محمدراضی جلالی ،معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری خوزستان در دیدار شهرام ملایی هزاروند، […]

رویکردآموزش نظری باید به سمت مهارت آموزی تغییر کند .معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری خوزستان گفت:دانشگاه ها و آموزش و پرورش باید از آموزش های نظری به سمت آموزش های مهارتی تغییر رویه دهند.به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان؛ محمدراضی جلالی ،معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری خوزستان در دیدار شهرام ملایی هزاروند، مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان اذعان داشت: کسب علوم نظری برای راهیابی به بازارکار کاربردی ندارد ولیکن چنانچه مهارت توسط جوانان کسب شود، می توانیم تحولی در اشتغال کشور ایجاد کنیم.
وی با اشاره به اینکه‌آموزش فنی و حرفه ای‌ نقش‌ اساسی‌ در اشتغال‌ دارد اظهارکرد:باید در تحقق نهضت  مهارت آموزی تمامی مراکز آموزشی ، دستگاههای اجرایی و صنایع نقش آفرینی  با فنی و حرفه ای هم افزایی داشته باشند.راضی جلالی با تاکید بر اینکه مهارت آموزی باید از سنین پایین شروع شود تصریح کرد برای این مهم ضرورت دارد نیازهای آموزش مهارتی  استان احصا شود.

شهرام ملایی، مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان دراین دیدار گفت: امسال برای اولین بار سند مهارت آموزی تدوین و در قالب ۱۹ گروه هدف برنامه ریزی شده است.ملایی هزاروندی با بیان اینکه تمام امکانات سخت افزاری ، نرم افزاری و ظرفیت های خالی مراکز آموزشی  احصا شده ابرازامیدواری کردبا برنامه ریزی صورت گرفته شاهد نقش آفرینی مراکز آموزش فنی و حرفه ای در ایجاداشتغال باشیم.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان گفت:رویکرد آموزش مهارتی در صنایع متفاوت با گذشته تدوین شده ودر نشست های تخصصی با صنایع و دستگاه های اجرایی سالی متفاوت در حوزه مهارتی خواهیم داشت.