شریفی از تجهیز آزمایشگاه های تشخیص مالاریا، سالک و آزمایشگاه حشره شناسی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز خبر داد

دکتر مهرداد شریفی از تجهیز آزمایشگاه های تشخیص مالاریا، سالک و آزمایشگاه حشره شناسی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور با مبلغی بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دکتر مهرداد شریفی معاون اجرایی مرکز بهداشت استان با بیان این […]

دکتر مهرداد شریفی از تجهیز آزمایشگاه های تشخیص مالاریا، سالک و آزمایشگاه حشره شناسی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور با مبلغی بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دکتر مهرداد شریفی معاون اجرایی مرکز بهداشت استان با بیان این خبر در این باره اظهار داشت: بیماری مالاریا و سالک از سالهای گذشته جزء بیماری های بومی استان خوزستان بوده اند و هر ساله مواردی از این بیماری ها شناسایی و درمان شده اند.

شریفی افزود: طی سالهای اخیر با انجام مراقبت انسانی و مراقبت حشره شناسی ناقلین این بیماریها با کاهش موارد سالک در شهرستان های حوزه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روبرو بودیم .معاون اجرایی مرکز بهداشت استان تصریح کرد: همچنین طی دهه اخیر با انجام اقدامات لازم انتقال محلی مالاریا نیز قطع گردیده است و ازآنجاییکه جهت انجام مراقبت بیماریهای فوق‌الذکر آزمایشگاه تشخیص بیماری و آزمایشگاه حشره شناسی یکی از ارکان اصلی می باشند لذا طی سال جاری به منظور نوسازی تجهیزات این آزمایشگاه‌هاکه عمدتاً قدیمی بودند نسبت به خریددستگاه های میکروسکوپ نوری و استریو میکروسکوپ اقدام گردید در این راستاتعداد ۱۵ دستگاه میکروسکوپ نوری و ۱۵ دستگاه اتو میکروسکوپ با ارزشی تقریبی بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال تجهیز شده اند