ساعت کار ادارات و فعالیت مراکز آموزشی استان در ماه رمضان اعلام شد

ساعت کار دستگاه های اجرایی و فعالیت مراکز آموزشی خوزستان در ایام ماه مبارک رمضان اعلام شد.به گزارش اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان سید احمد موالی زاده معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گفت: با توجه به تصویب نامه هیات وزیران و همچنین […]

ساعت کار دستگاه های اجرایی و فعالیت مراکز آموزشی خوزستان در ایام ماه مبارک رمضان اعلام شد.به گزارش اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان سید احمد موالی زاده معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گفت: با توجه به تصویب نامه هیات وزیران و همچنین نظر به اهمیت روند خدمت رسانی به مردم شریف استان، ساعت شروع به کار دستگاه های اجرایی استان در ایام ماه مبارک رمضان ساعت ۷ صبح اعلام میشود.

وی افزود: ساعت پایان کار ادارات استان نیز ساعت ۱۵ خواهد بود در عین حال کارکنان دستگاههای اجرایی به استثنای واحدهای عملیاتی، خدمت رسانی، مراکز بهداشتی، آموزشی و. .. منوط به اینکه ماهیت مشاغل آن ها خدشه ای بر روند خدمت رسانی ایجاد نکند، می توانند از ۲ ساعت کاری شناور ۷ الی ۹ صبح با هماهنگی مسئول مافوق استفاده نمایند، مشروط بر آن که کسری تاخیر در ورود در انتهای همان روز جبران شود.

معاون استاندار خوزستان عنوان کرد: همچنین با توجه به الزام قانونی فعالیت به میزان ۴۴ ساعت موظف هفتگی، جبران ساعت های باقیمانده در قالب دورکاری محاسبه میشود.

موالی زاده ادامه داد: شروع به کار ادارات در روزهای بعد از لیالی قدر به منظور بهره مندی از فضیلت این شب ها با توجه به تصویب نامه هیات وزیران ۹ صبح خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تصریح کرد: با توجه به اینکه ساعت شروع به کار ادارات در استانها ۷ صبح و مدارس استان در مقطع ابتدایی ۸ صبح اعلام شده است، ضمن تاکید بر مدیران مدارس نسبت به پذیرش دانش آموزان از ساعت۷:۳۰ و استفاده از این فرصت برای اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی، یادآور می شود با استفاده از مصوبه هیات وزیران به منظور حمایت از خانواده و کاهش دغدغه های والدین، دستگاههای اجرایی استان نسبت به شناور شدن ساعت کاری یکی از والدینی که هر دو شاغل هستند و همچنین زنان سرپرست خانوار که دارای فرزندان زیر شش سال و یا مقاطع ابتدایی هستند، اقدام به موافقت نماید.