وزیر آموزش و پرورش: عوامل ویروسی و میکروبی در مسمومیت‌ها منتفی است

وزیر آموزش و پرورش: عوامل ویروسی و میکروبی در مسمومیت‌ها منتفی است. یوسف نوری: براساس نظرات رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، اقدامات تمهیدی برای جو روانی ایجاد شده در مسمومیت‌های دانش‌آموزان باید ایجاد شود و هر کدام از بخش‌ها وظایفی را بر عهده دارند. طبق اعلام متخصصان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، برای بررسی […]

وزیر آموزش و پرورش: عوامل ویروسی و میکروبی در مسمومیت‌ها منتفی است. یوسف نوری: براساس نظرات رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، اقدامات تمهیدی برای جو روانی ایجاد شده در مسمومیت‌های دانش‌آموزان باید ایجاد شود و هر کدام از بخش‌ها وظایفی را بر عهده دارند.

طبق اعلام متخصصان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، برای بررسی مسمومیت‌ها عوامل ویروسی، میکروبی، پرتو و امواج را بررسی کردند که منتفی است و هر کدام از این بررسی‌ها زمان برده است.

اکنون دوستان ما با جدیت تلاش می‌کنند و قرار شد رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و افراد فعال در حوزه روانشناسی به صورت تخصصی به مردم اطلاع رسانی کنند تا آنها را از نگرانی خارج کنند.در حوادث پیش آمده مردم، دانش ‌آموزان و معلمان هوشیاری کامل دارند تا این موضوع برطرف شود