لغو پروازهای مشهد – عراق و بالعکس هواپیماییِ آتا

بسیاری از مسافران شرکت هواپیمایی آتا در پروازهای نجف و بغداد از برنامه‌ریزی نامنظم پروازها توسط این شرکت، تأخرات مکرر و رفتار خدمه پروازی گله داشتند. معاون بین‌الملل سازمان هواپیمایی، ۱۶ بهمن در نامه‌ای به مدیرعامل آتا اعلام کرده: با توجه به تأخیرات مکرر در انجام پروازهای عراق و نارضایتی گسترده میان مسافران، مجوزهای صادرشده […]

بسیاری از مسافران شرکت هواپیمایی آتا در پروازهای نجف و بغداد از برنامه‌ریزی نامنظم پروازها توسط این شرکت، تأخرات مکرر و رفتار خدمه پروازی گله داشتند.

معاون بین‌الملل سازمان هواپیمایی، ۱۶ بهمن در نامه‌ای به مدیرعامل آتا اعلام کرده: با توجه به تأخیرات مکرر در انجام پروازهای عراق و نارضایتی گسترده میان مسافران، مجوزهای صادرشده برای پروازهای این شرکت هواپیمایی از مبدأ مشهد به مقصد عراق و بالعکس از ۲۲ بهمن لغو می‌شود.

شنیده‌ها حاکی از آن است که پروازهای مشهد-عراق و بالعکس هواپیمایی آتا از امروز لغو شده است