مراجعه روزانه ۵۰ کودک با مشکل حاد تنفسی به بیمارستان گلستان اهواز

رییس مرکز آموزشی، درمانی گلستان اهواز با اشاره به ارائه خدمات ویژه به کودکان دارای مشکلات حاد تنفسی گفت: به صورت میانگین روزانه حداقل ۵۰ کودک در یک ماه اخیر به این مرکز مراجعه کردند که در برخی روزها آمار به ۶۰ نفر نیز رسیده است. در مدت یک ماه اخیر از آمار مراجعه یک […]

رییس مرکز آموزشی، درمانی گلستان اهواز با اشاره به ارائه خدمات ویژه به کودکان دارای مشکلات حاد تنفسی گفت: به صورت میانگین روزانه حداقل ۵۰ کودک در یک ماه اخیر به این مرکز مراجعه کردند که در برخی روزها آمار به ۶۰ نفر نیز رسیده است.

در مدت یک ماه اخیر از آمار مراجعه یک هزار و ۵۰۰ نفر به این بیمارستان ۶۰۰ نفر بستری موقت، ۶۰۰ نفر درمان سرپایی و ۳۰۰ نفر بستری ثبت شده است. در پی افزایش چشمگیر آمار کودکان مبتلا به بحران حاد تنفسی و تکمیل ظرفیت بیمارستان ابوذر اهواز، تعداد ۴۵ تخت بستری اطفال به صورت اضطراری در بخش‌های این مرکز ایجاد شد