۲ میلیارد از جمعیت جهان و ۸ میلیون نفر در ایران چاق هستند

۲ میلیارد از جمعیت جهان و ۸ میلیون نفر در ایران چاق هستند. رئیس پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در کنگره پیشگیری و درمان چاقی: بر اساس شاخص توده بدنی (BMI) دو میلیارد نفر از میان هشت میلیارد جمعیت جهان و هشت میلیون نفر از جمعیت ایران در […]

۲ میلیارد از جمعیت جهان و ۸ میلیون نفر در ایران چاق هستند. رئیس پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در کنگره پیشگیری و درمان چاقی: بر اساس شاخص توده بدنی (BMI) دو میلیارد نفر از میان هشت میلیارد جمعیت جهان و هشت میلیون نفر از جمعیت ایران در همه سنین دچار اضافه وزن و عارضه چاقی هستند.

در حال حاضر چاقی کودکان در کشور به دلیل سبک زندگی حاکم در جامعه، کم تحرکی و مصرف حجم بالای مواد غذایی و غذاهای ناسالم، چالش مهمی است.