دهقانی : اصلاح و تربیت در زندان باید متناسب با طبقه‌بندی جرم و رفتار زندانی باشد

اصلاح و تربیت در زندان باید متناسب با طبقه‌بندی جرم و رفتار زندانی باشد. رییس کل دادگستری استان خوزستان با بیان اینکه برنامه‌های فرهنگی در زندان‌ها موجب مصون سازی زندانیان از آسیب‌ها می ‌شود گفت: برنامه اصلاحی، تربیتی و فرهنگی زندانیان باید متناسب با طبقه‌بندی جرم و رفتار زندانی‌ها انجام شود. به گزارش دادگستری خوزستان، […]

اصلاح و تربیت در زندان باید متناسب با طبقه‌بندی جرم و رفتار زندانی باشد. رییس کل دادگستری استان خوزستان با بیان اینکه برنامه‌های فرهنگی در زندان‌ها موجب مصون سازی زندانیان از آسیب‌ها می ‌شود گفت: برنامه اصلاحی، تربیتی و فرهنگی زندانیان باید متناسب با طبقه‌بندی جرم و رفتار زندانی‌ها انجام شود.

به گزارش دادگستری خوزستان، علی دهقانی در نشستی که با حضور جمعی از مدیران فرهنگی استان برگزار شد، بیان کرد: در راستای اجرای سند تحول قضایی و تبدیل زندان‌ها به آموزشگاه نیکی‌ها، دستگاه قضایی خوزستان آماده همکاری بیش از پیش برای انجام فعالیت فرهنگی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی در زندان است.

وی با اشاره به نقش ادارات و دستگاه‌های متولی امور فرهنگی در حمایت از زندان‌ها، افزود: افزایش فعالیت‌های دینی، قرآنی و حرفه آموزی در زندان‌ها می‌تواند امنیت پایدار در سطح جامعه را به دنبال داشته باشد.
دهقانی گفت: استعدادهای حرفه‌ای و هنری بسیار خوبی در بین زندانیان است که می‌توان با کشف و حمایت از آنها، زمینه بازگشت سعادتمندانه آنان را به جامعه فراهم کرد.
در این این نشست مدیرکل زندان‌ها، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری، مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره تبلیغات اسلامی خوزستان، مدیر حوزه علمیه اهواز و جمعی از روحانیان حضور داشتند.