یخبندان شدید و گسترده طی روز های آینده

طی روز های آینده شاهد گسترش قابل توجه یخبندان در بسیاری از نقاط نیمه غربی و شمالی کشور و همچنین مرکز کشور خواهیم بود که شدیدتر و گسترده تر از روز های گذشته خواهد بود. تقریباً ۷۰ درصد نقاط کشور برای سه روز آینده با یخبندان همراه خواهند بود و سرمای شدید هوا ، اصلی […]

طی روز های آینده شاهد گسترش قابل توجه یخبندان در بسیاری از نقاط نیمه غربی و شمالی کشور و همچنین مرکز کشور خواهیم بود که شدیدتر و گسترده تر از روز های گذشته خواهد بود.

تقریباً ۷۰ درصد نقاط کشور برای سه روز آینده با یخبندان همراه خواهند بود و سرمای شدید هوا ، اصلی ترین پدیده جوی در کشور خواهد بود.

استان های شمال غربی ، غربی و دامنه‌های زاگرس برای چند روز آینده سردترین نقاط کشور خواهند بود و استان های ساحلی جنوب کشور نیز گرمترین نقاط کشور خواهند بود.