سرنوشت کودکانی که به خاطر کرونا «پدر و مادر» خود را از دست دادند چه شد؟

سرنوشت کودکانی که به خاطر کرونا «پدر و مادر» خود را از دست دادند چه شد؟ براساس آمارهای وزارت تعاون ۱۴ هزار و ۶۱۳ کودک، سرپرست خود را به‌واسطه ابتلا به کرونا از دست‌ داده‌اند. سعید بابائی، مدیرکل کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور، درخصوص کودکانی که هردو سرپرست خود (هم پدر و هم مادر) […]

سرنوشت کودکانی که به خاطر کرونا «پدر و مادر» خود را از دست دادند چه شد؟ براساس آمارهای وزارت تعاون ۱۴ هزار و ۶۱۳ کودک، سرپرست خود را به‌واسطه ابتلا به کرونا از دست‌ داده‌اند.

سعید بابائی، مدیرکل کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور، درخصوص کودکانی که هردو سرپرست خود (هم پدر و هم مادر) را به دلیل کرونا از دست داده‌اند می‌گوید:هیچ کودکی به سبب از دست دادن والدین به مراکز نگهداری بهزیستی وارد نشده است.

در طول دوران کرونا کودکانی بوده‌اند که یک یا هر دو والد خود را از دست داده‌اند، اما فرهنگ مردم ما به گونه‌ای است که همیشه حمایت از این کودکان را در کانون خانواده و فامیل در دستور کار خود قرار می‌دهند و کمتر پیش می‌آید که کار نگهداری آنان به بهزیستی سپرده شود.