پارک‌ دو هزار هکتاری اهواز ؛ تاسیسات فرسوده ، فضای سبز پژمرده و هوای آلوده با عطر قلیان

تا دو سه سال گذشته هر تازه واردی به کلانشهر اهواز نخست آدرس پارک دو هزار هکتاری ساحلی را سراغ می گرفت تا هم دمی استراحت و اندکی آرامش بگیرد و از صفای فضای پیرامونی رودخانه بی رمق کارون لذت ببرد . اما طی یکسال اخیر و بدلیل بی برنامگی و سرگردانی مدیریت شهری و […]

تا دو سه سال گذشته هر تازه واردی به کلانشهر اهواز نخست آدرس پارک دو هزار هکتاری ساحلی را سراغ می گرفت تا هم دمی استراحت و اندکی آرامش بگیرد و از صفای فضای پیرامونی رودخانه بی رمق کارون لذت ببرد .

اما طی یکسال اخیر و بدلیل بی برنامگی و سرگردانی مدیریت شهری و عدم نظارت شورای شهر بخاطر ملاحظات سیاسی و جناحی شاهد مرگ فضای سبز اهواز و تعطیلی پارک ها به سبب عدم حفظ ، نگهداری و تعمیر و ترمیم می باشیم بطوریکه دیگر مکان جذاب و با طراوتی برای استراحت و تفریح شهروندان وجود ندارد

از جمله اماکن عمومی اهواز که مورد غفلت قرار گرفته و رو به خرابی و فرسودگی رفته ، پارک دو هزار هکتاری ساحلی می باشد که بدلیل عملکرد ضعیف و عدم برنامه ریزی شهرداری منطقه ۲ در حال احتضار است

فضای سبز پژمرده ، تاسیسات فرسوده ، رهاشدگی فاضلاب ، انباشت زباله و هوای آلوده در سایه تعدد کانون های قلیان چاق کنی به مختصات ثابت پارک دو هزار هکتاری تبدیل و باتوجه به نبود سیستم روشنایی در ساعات شب برای خانواده های اهوازی محیط امن و آرام بخشی نمی باشد

انتظار می رود با تجدید نظر در مدیریت شهرداری منطقه ۲ و گماردن افراد کاردان ، با برنامه ،‌ دلسوز و مشورت پذیر شاهد تحول در وضعیت عمومی فضای سبز و پارک های اهواز بویژه حوزه ساحل غربی کارون باشیم