سرمای شدید و گسترده در راه کشور

از امشب با کاهش ابرناکی در منطقه شاهد کاهش قابل توجه دمای هوا در بخش گسترده ای از کشور علی الخصوص نیمه شمالی و غربی کشور خواهیم بود. ️

از امشب با کاهش ابرناکی در منطقه شاهد کاهش قابل توجه دمای هوا در بخش گسترده ای از کشور علی الخصوص نیمه شمالی و غربی کشور خواهیم بود.