خطر موج جدید کرونا جدی است

خطر موج جدید کرونا جدی است. براساس تحقیقات جدید در یک موسسه آلمانی، زیرسویه جدید امیکرون با نام BQ.۱.۱ در برابر همه درمان‌های آنتی‌بادی تایید شده، مقاوم است. یافته‌ها حاکی از آن است که برای مقابله با این زیرسویه باید درمان‌های جدید شناسایی شود.احتمال ورود موج جدید کرونا به کشور وجود دارد؛ هزچند نزدیک به […]

خطر موج جدید کرونا جدی است. براساس تحقیقات جدید در یک موسسه آلمانی، زیرسویه جدید امیکرون با نام BQ.۱.۱ در برابر همه درمان‌های آنتی‌بادی تایید شده، مقاوم است.

یافته‌ها حاکی از آن است که برای مقابله با این زیرسویه باید درمان‌های جدید شناسایی شود.احتمال ورود موج جدید کرونا به کشور وجود دارد؛ هزچند نزدیک به ۲ ماه است که در کشور موج کرونا و موارد ابتلای آنچنانی نداشتیم.