یلدا معیری آزاد شد

یلدا معیری، عکاس باداشت شده در جریان ناآرامی های اخیر به قید وثیقه آزاد شد. غلامرضا معیری، پدر یلدا معیری در توییتر خبر آزادی او را اعلام کرد.

یلدا معیری، عکاس باداشت شده در جریان ناآرامی های اخیر به قید وثیقه آزاد شد. غلامرضا معیری، پدر یلدا معیری در توییتر خبر آزادی او را اعلام کرد.