یک میلیون معلم رتبه‌بندی نشده‌اند

یک میلیون معلم رتبه‌بندی نشده‌اند.رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: اجرای رتبه‌بندی معلمان در آغاز راه است به گونه‌ای که هنوز یک میلیون معلم رتبه‌بندی نشده‌اند. ۳۸ میلیارد تومان بودجه برای اجرای طرح رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۱ هزینه شده و هیئت‌های ممیزی برای اجرای رتبه‌بندی در حال فعالیت هستند.

یک میلیون معلم رتبه‌بندی نشده‌اند.رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: اجرای رتبه‌بندی معلمان در آغاز راه است به گونه‌ای که هنوز یک میلیون معلم رتبه‌بندی نشده‌اند.

۳۸ میلیارد تومان بودجه برای اجرای طرح رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۱ هزینه شده و هیئت‌های ممیزی برای اجرای رتبه‌بندی در حال فعالیت هستند.