آیت‌ الله مقتدایی : درگیری یک نفر با یک نفر حکم محارب ندارد

آیت‌الله مقتدایی، رئیس پیشین دیوان عالی کشور: درگیری یک نفر با یک نفر حکم محارب ندارد/ هر محاربی حکمش اعدام نیست/ با صرف ترساندن و تهدید کردن، کسی حکم محارب نمی گیرد همه افرادی که حکم محارب دارند، حکم اعدام ندارند؛ ممکن است کسی محارب باشد اما حکم اعدام به او تعلق نگیرد؛ اگر محارب […]

آیت‌الله مقتدایی، رئیس پیشین دیوان عالی کشور: درگیری یک نفر با یک نفر حکم محارب ندارد/ هر محاربی حکمش اعدام نیست/ با صرف ترساندن و تهدید کردن، کسی حکم محارب نمی گیرد

همه افرادی که حکم محارب دارند، حکم اعدام ندارند؛ ممکن است کسی محارب باشد اما حکم اعدام به او تعلق نگیرد؛ اگر محارب کسی را بکشد، بله حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، اگرچه حکم محارب هم داشته باشد، حکم اعدام ندارد؛ یعنی محاربی است که اعدام ندارد.

هر محاربی حکمش اعدام نیست. محاربی که کسی را بکشد حکمش می شود اعدام اما اگر کسی را نکشد حکمش اعدام نیست؛ اگرچه محارب است و کیفر و مجازات هم می شود، اما حکمش اعدام نیست.