تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت به حذف شرکت‌های واسطه تامین نیروی انسانی منتهی می‌شود

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت به حذف شرکت‌های واسطه تامین نیروی انسانی منتهی می‌شود. عباس گودرزی در گفت‌وگویی اظهار ‌کرد: این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نهایی شد.وی تصریح کرد: گزارش آن جهت بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع داده خواهد شد. نماینده مردم بروجرد […]

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت به حذف شرکت‌های واسطه تامین نیروی انسانی منتهی می‌شود.

عباس گودرزی در گفت‌وگویی اظهار ‌کرد: این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نهایی شد.وی تصریح کرد: گزارش آن جهت بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع داده خواهد شد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس خاطرنشان کرد: امیدوارم با مساعدت رئیس و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی این طرح هر چه سریع‌تر در دستورکار صحن علنی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: محوریت طرح ساماندهی کارکنان دولت این است که بعد از تصویب آن در صحن و تایید شورای نگهبان، شرکت‌های واسطه تامین نیروی انسانی حذف شده و حق هیچ گونه فعالیتی نخواهند داشت و از چرخه نظام اداری و استخدامی کشور حذف خواهند شد.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: بر اساس این طرح نیروهای موجود شرکتی و عناوین مشابه نیز با لحاظ شرایطی مشخص در قالب قرارداد کار معین ساماندهی خواهند