معرفت تابلو ی راهنمای مسیر اربعین

دکتر ریاض علی فرحانی : یقینا آغازین روزهای ماه صفر در این چندساله اخیر خصوصا برای محبین اهل بیت عصمت وطهارت و ارادتمندان سید وسالار شهیدان سرآغاز عبادتی کم نظیراست که باهمت اصحاب رسانه به عنوان پیشقراولان جبهه آگاهی جامعه بازتابی ملی وبین المللی داشته به گونه ی که بعضی اخبار انعکاس یافته منبع مهمترین […]

دکتر ریاض علی فرحانی : یقینا آغازین روزهای ماه صفر در این چندساله اخیر خصوصا برای محبین اهل بیت عصمت وطهارت و ارادتمندان سید وسالار شهیدان سرآغاز عبادتی کم نظیراست که باهمت اصحاب رسانه به عنوان پیشقراولان جبهه آگاهی جامعه بازتابی ملی وبین المللی داشته به گونه ی که بعضی اخبار انعکاس یافته منبع مهمترین بنگاههای رسانه ای خبری جهان مورد مداقه وبررسی قرار میگیرند .

بدون شک معرفت وشناخت حرکت امام حسین (ع) مهمترین عنصر موثر در مسیر این عبادت بوده وهست . مبارزه با هرگونه ظلم وستم و پرهیز از تمسک به مکروحیله و برافراشته شدن پرچم آزادگی وآزادمری وهزار مصداق ودرس دیگر را می توان در ماهیت واقیانوس این حرکت عظیم به وضوح مشاهده کرد و پس از ۱۴۰۰ سال برای تمامی آزادی طلبان فارغ از هردین ومذهب ومسلک و همچنین جغرافیای حاکم ؛ مسیر روشن و بی بدیلی باشد برای حرکت های آزادی خواهانه وحق طلبانه که درطول تاریخ می توان مصادیقی متقن ومستند برای آن برشمرد ؛ اما حیف وهزار حیف دیگر نامردمانی به نام دین و امام حسین(ع) مصداق بارزی از روایت ماندگار سرور وسالار شهیدانند «مردم بندگان دنیایند و دین، تنها بر زبانشان جاری است، هنگامی که زندگیشان سرشار است دین گرایند ولی هنگامی که در تنگنای بحران‌ها قرار گرفتند دین داران واقعی اندک می‌گردند».

اینک در این تنگنای سختیهای مسیر بعضا شبه مسولانی فاقد تجربه با عدم شناخت و گفتارهای نادرست از تریبون های رسمی کشور با واژگانی مذهبی برخلاف آموزه های کربلا واربعین موجبات گله مندی ونارضایتی مردم رافراهم نموده به گونه ی که حتی کسانی نسبت به این حرکت دینی بدگمان و سست ایمان گردیده اند و این حالت به ثانیه ی درفضای مجازی بازتاب می یابد این گناهی است نابخشودنی بر ذمه این شبه مسولان ؛ برهمگان واضح وروشن است

برگزاری جلسات رسمی ستاد اربعین کشور درطول سال نه تنها خروجی مشخصی نداشته بلکه صرفا زمینه ساز بازدید متعدد مسولانی گردیده که درایام اربعین ودرکنار ایثار موکب داران و میزبانان زائرحسینی در اوج گرمای جنوب صرفا به انعکاس تصاویر وبازدید خود وارائه گزارشهای بی حاصل اکتفا نموده اند

وقتی در میان سختی های مسیر یک باره از اتخاذ تصمیم ارسال تریلر برای تردد زوار امام حسین (ع) سخن به میان می آید وزمانی که قصور خود را در میدان مردم شیعه و ولایتمدار عراق تعریف می کنند و حتی برای تامین آب شرب زوار کربلا به عنوان ابتدایی ترین نیاز با مشکل مواجه می شوند ؛ عمق فاجعه وخنثی بودن جلسات سالانه ومستمر اربعین کشور آشکارا در دیدگان شیعیان اهل بیت (ع) به تصویر کشیده میشود .

مجددا در نهایت این نوشتار تاکید می نمایم فقدان شناخت فلسفه زیارت اربعین و هدف حرکت امام حسین (ع) از مکه به کوفه و عدم تجربه کافی شبه مسولین ذیمدخل حلاوت مسیر را پیادروی اربعین را برای محبین اهل بیت (ع)به تلخی و سختی بدل نموده که قطعا در آینده در پیشگاه عدل خداوندی پاسخگوی اعمال نادرست خویش خواهند بود

اما کلام پایانی، «هر کسی ایمانهای مردم را تضعیف کند به سود دشمن دارد کار میکند؛ چه بداند، چه نداند. هر کسی مردم را نسبت به فعّالیّت و تلاش و برنامه‌ریزی کشور بدبین بکند، دارد به سود دشمن کار میکند؛ چه بداند، چه نداند» مقام معظم رهبری (دامه برکاه)۱۴۰۰/۰۳/۲۲

 

** دکتری خط مشی گذاری وسیاست گذاری عمومی