حذف حق مناطق جنگی ، اجحاف دیگری در حق خوزستان است

در پی حذف مناطق جنگی در استانهای جنگ زده خوزستان که بعد از گذشت ۳۴ سال از پایان جنگ تحمیلی هنوز از تبعات جنگ بی بهره نبوده و در این دمای بالای ۵۰ درجه در ۹ ماه سال در بدترین شرایط آب و هوایی زندگی میکنیم در اوج تورم و گرانی بجای افزایش حقوق شاهد […]

در پی حذف مناطق جنگی در استانهای جنگ زده خوزستان که بعد از گذشت ۳۴ سال از پایان جنگ تحمیلی هنوز از تبعات جنگ بی بهره نبوده و در این دمای بالای ۵۰ درجه در ۹ ماه سال در بدترین شرایط آب و هوایی زندگی میکنیم در اوج تورم و گرانی بجای افزایش حقوق شاهد کاهش حقوق مردم جنگ زده و گرما زده خوزستانی خواهیم بود که تبعات جبران ناپذیری در برخواهد داشت شاید وجود همین اهرم مناطق جنگی باعث شده که سیر مهاجرت کارمندان دولت از این استان به استانهای خوش آب و هوا با سرعت کمتری صورت پذیرد

با حذف این ایتم حقوقی و کاهش حداقل یک میلیون از حقوق این قشر کم درآمد و خانه بدوش با هزاران مشکل اقتصادی درواقع سرعت مهاجرت را از این استان جنگ زده پر از معضلات زیست محیطی از جمله که سالانه بالای ۳۰۰ روز از سال شرایط هوا ناسالم بوده تسریع می بخشد بنده بعنوان یک فعال اجتماعی و محیط زیستی به کلیه مسولین از جمله استاندار محترم اعلام می نمایم از حالا جلوی این کار گرفته شود و این نیز به مشکلات مردم استان خوزستان اضافه نشودو این یک هشدار جدی خواهد بود